ĐÀO MINH QUÂN – ÔNG LÀ AI?

Lê Xuân Nhuận
LTS: Bài dưới đây của tác giả Lê Xuân Nhuận mô tả một sinh hoạt chính trị rất “ngộ” nhưng cũng thường thấy trong các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đó là những loại trò chơi mà một số người Việt Nam ở Mỹ ưa thích, do sự khao khát được làm lãnh tụ. Họ mơ được Hoa Kỳ phong ban, làm Thủ Tướng một nước Việt Nam tưởng tượng nào đó, nên tự vẽ trên những lá thư mà Hoa Kỳ không cần quan tâm. Họ mặc y phục oai vệ, đeo đủ thứ lon lá, mong lật đổ chính quyền Việt Nam, và có một số người “tưởng thiệt”, sẵn sàng chạy theo giấc mơ đó để làm… lon ton. Cũng may là những “văn thư hành chánh khống” đó chỉ là đối với Việt Nam thôi, chứ nếu “văn thư” ghi lộn là “Thủ Tướng Mỹ” thì không phải là trò chơi nữa, mà chắc chắn sẽ là một “bi kịch,” vì sẽ được Mỹ đón tiếp ở nhà thương điên hoặc nhà tù. (SH)
“Nhìn con mẹ quá não nề,

Con ơi con chỉ đóng hề được thôi”

(nữ sĩ Minh Hà)
Nhóm người của Ô. Đào Minh Quân ngày 19 tháng 6, 2015 

trước tượng đài Việt Mỹ. Trích video của KBCHN

Trong thời-gian qua, một người tự-xưng thủ-tướng là Ông Đào Minh Quân đã làm nhiều việc, xin tạm ôn lại dăm ba việc-làm tiêu-biểu của ông ta.
I. Đạp Mặt Hồ Chí Minh
11/ Từ nhiều năm nay, Ô. Đào Minh Quân xem việc (kí tên) đạp chân vào mặt trên ảnh của cố lãnh-tụ CSVN Hồ Chí Minh là điều-kiện căn-bản để được ông ta công-nhận là người chống Cộng, nhận làm hội-viên của hội “Chánh Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” hoặc trả lời các í-kiến gửi đến ông ta.
12/ Ô. Đào Minh Quân sống ở Mĩ, nhưng ông ta không biết rõ quan-niệm và thái-độ của người Mĩ đối với việc bôi lem hình-ảnh của người khác.
12a) Một thí-dụ điển-hình là hiện nay có hai ứng-cử-viên tổng-thống nổi bật: Bà Clinton của Đảng Dân-Chủ và Ông Trump của Đảng Cộng-Hòa. Thế mà cả hai đều đã bị in ảnh lên giấy vệ-sinh.
12b) Nếu cho rằng ứng-cử-viên chưa quan-trọng bằng chức-vụ đắc-cử, thì chính Ông Obama là tổng-thống đương-nhiệm của siêu-cường Hoa-Kì mà hình-ảnh của tổng-thống ấy cũng đã và đang bị in lên trên các cuốn giấy dùng để lau chùi hậu-môn. (Dẫn-chứng:)
13/ Như thế, người Mĩ xem việc bôi bẩn hình-ảnh của người khác là một “trò đùa tinh nghịch, tinh quái; trò chơi khăm, chơi xỏ, chơi ác cho vui” (prank) mà các diễn-viên hài-kịch và các nhà bình-luận thời-sự đã “chơi” các chính-trị-gia từ nhiều thế-kỉ qua. Và các nhân-vật “bị chơi” như thế vẫn xem đó là chuyện đùa, không đáng quan-tâm.
14/ Vì chỉ chú-trọng “điều-kiện căn-bản” ấy, và “tin phối kiểm của ban An Ninh Nội Chính” (Xem Mục 21/) nên Ô. Đào Minh Quân đã bị ba ông Nguyễn Hiệp, Trần Đình Thanh, và Nguyễn Linh [có bản ghi là Nguyễn Ngọc Linh], xâm-nhập vào hội CPVNQGLT để thao-túngnội-bộ, và “đã giả lệnh của Tổng Thống Barrack Obama truất phế Thủ Tướng Đào Minh Quân” (theo “Thông Báo Số: 0014-30092015/VPTT Ngày 30/9/2015 của hội ấy!) (ThamChieuA)
15/ Theo “Sắc-Lệnh Khẩn Nr.001/SLK-CP.QGVNLT Ngày 08/09/2015” của CP.QGVNLT, thì “Mr. Đào Minh Quân trước kia là TT. CPQGLT-VNCH đã bị cách chức từ ngày: 22/08/2015 & bị gạch tên không còn trong CP.QGVNLT”, và thành-phần lãnh-đạo mới là:
“Ngài Hiệp Nguyễn [Nguyễn Hiệp]= Thủ Tướng Chính Phủ (Lâm Thời);
Ngài Thanh Đình [Trần Đình Thanh]= Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH” (ThamChieuB)
16/ Như thế, đây là một cuộc đảo-chánh nội-bộ, Ô.Đào Minh Quân bị cách chức và sa-thải, chứ không có vấn-đề “giả lệnh cửa Tổng Thống Barrack Obama truất phế Thủ Tướng Đào Minh Quân” gì cả. Ô. Đào Minh Quân đề-cập “lệnh cửa Tổng Thống Barrack Obama” trong vụ này, chứng-tỏ ông ta là tên nô-lệ ngoại-bang, tự tưởng là mình được tổng-thống Mĩ nặn ra, nên bị sa-thải (mà gọi là truất phế cho oai) cũng phải do lệnh của tổng-thống Mĩ!
17/ Về Ô. Nguyễn Hiệp nêu ở Mục 14/ và 15/ thì, trước khi đảo-chánh Ô. Đào Minh Quân, Ô. Hiệp đã được Ô. Quân tin dùng, phong cấp đại-tá. “Đại-Tá Nguyễn Hiệp” cùng “Trung-Tướng Nam Sơn” giới-thiệu với Ô.Quân một người tên là Nguyễn Đình Thanh, và Ô. Quân đã cử Ô. Thanh qua làm “Đại Biểu Chính Phủ” tại Đức! Sau đó mới khám-phá ra Ô. Thanh là cán-bộ VC (?), nên Ô. Đào Minh Quân đã trục-xuất Ô. Thanh ra khỏi hội CPQGVNLT. Đó là kết-quả của điều-kiện “đạp mặt HCM” và tài-năng của “ban An Ninh Nội Chính”!
IIĐưa “Đại Tướng Lê Văn Dũng” về làm Tổng Trưởng Quốc Phòng của CSVN
21/ Ngày 29/06/2015, “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” của Ô. Đào Minh Quân đã ra Thông Báo:
“…Theo tin phối kiểm cửa ban An Ninh Nội Chính / CPQGVNLT thì Phùng Quang Thanh đã chết trên đường đưa về nước.
Để tránh nội loạn, Thử Tướng Đào minh Quân đã mời Đại Tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTL/CLTQ) nhận nhiệm vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng thay thế cho tên Việt gian Phùng Quang Thanh… ”
22/ Vậy, yêu-cầu Ô. Đào Minh Quân thông-báo tiếp cho mọi người biết: Ông Lê Văn Dũng là ai? được ai (thẩm-quyền nào) thăng cấp đại-tướng, ở đâu, vào ngày giờ nào, căn-cứ vào thành-tích gì? Sau “tin phối kiểm” của “ban An Ninh Nội Chính” (rằng Phùng Quang Thanhđã chết), còn có những “tin phối kiểm” nào khác nữa? Việc Lê Văn Dũng thay thế Phùng Quang Thanh đã diễn ra như thế nào, kết-quả ra sao? Và nhất là hiện nay “đại tướng” Lê Văn Dũng làm gì? ở đâu?
IIIChấp Thuận cho Hoa-Kì và Đồng Minh Tuần TraTrong Hải Phận Việt Nam
31/ Ngày 28/10/2015, VPTT/CPQGVNLT (Văn Phòng Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời) đã phổ-biến một bản Tường Trình:
Ngày 23/10/2015 : Thủ Tướng họp riêng với các giới chức Việt Nam thân cận để cho biết và lắng nghe ý kiến về việc tàu chiến Hoa Kỳ sẽ tiến vào hải phận Việt Nam, nơi Tàu Cộng đang xâm chiếm trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 24/10/2015 : CPQGVNLT họp Nội Các do đến chiều cùng ngày thì Thủ Tướng quyết định CHẤP THUẬN CHO HOA KỲ Và ĐỒNG MINH TUẦN TRA TRONG HẢI PHẬN VIỆT NAM và Thủ Tướng ban hành Sắc Lệnh số 002/ 25 102015/TT lúc 23:00 cùng ngày .
Ngày 25/10/2015: Sác Lệnh số 002/25102015/TT 5 được khẩn cấp chuyển đến Trung Tướng Quách Thế Hùng để dịch thuật và hoàn tất lúc 1:30 rạng sáng ngày 25/10/2015 để gửi cho Tổng Thống Hoa Kỳ lúc 2:00 giờ sáng và sau đó thông báo đế các giới chức liên hệ.
32/ Quyết-định điều-động Hải Quân Hoa-Kì tuần-tra trong vòng 12 hải-lí quanh các hòn đảo nhân-tạo của Tàu Cộng là kết-quả của một quá-trình suy-tính có tầm chiến-lược toàn-cầu của các bộ óc siêu-việt, cuối-cùng đã được báo-chí loan tin vào ngày 02/10/2015 rồi (thí-dụ:)
In South China Sea, a Tougher U.S. Stance
Rejecting China’s “Great Wall of Sand,” the U.S. Navy will patrol near man-made islands constructed by Beijing.
Now, the administration is preparing to endorse what the military calls enhanced “freedom of navigation operations,” which would have American ships and aircraft venture within 12 nautical miles of at least some artificial islands built by Beijing.”
33/ Hoa-Kì đã thực-hiện việc đó, báo-chí đã loan tin (thí-dụ:)
34/ Hơn hai tuần sau Ô. Đào Minh Quân mới biết việc đó, nên vào ngày 28/10/2015 mới vội “tường trình” bịa chuyện là mình đã họp “nội các” và kí “sắc lệnh” số 002/25102015/TT vào ngày 25/10/2015 “cho phép” Hoa-Kỳ hành-động như thế, trong lúc tin-tức đã tiết-lộ chuyện đó từ ngày 02/10/2015, chậm nhất là từ ngày 12/10/2015 rồi.
35/ Sau đây là “sắc lệnh” của Ô. Đào Minh Quân chấp thuận cho Hoa Kỳ và Đồng Minh Tuần Tra trong Hải Phận Việt Nam:
“… tôi xin toàn dân ủng hộ ba (3) quyết định sau đây:
1- Chấp thuận cho hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam…
3- Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải cam kết tôn trọng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và tuân hành sự điều động của CPQGVNLT do tôi lãnh đạo… ”
Đây rõ-ràng là một lá đơn của Ô. Đào Minh Quân xin đồng-bào Việt-Nam ủng-hộ 3 quyết-định của ông ta, nhưng chưa thấy đồng-bào trả lời thế nào thì ông ta đã ban-hành sắc-lệnh (là một quyết-định ở cấp tối-cao trong nước), mà lại quyết-định rằng hải-quân Hoa Kỳ và các nước đồng-minh phải tuân hành sự điều động của ông ta!
IVĐược Tổng-Thống Clinton công-nhận là thủ-tướng của Việt Nam
41/ Việc Ô. Đào Minh Quân lừa-gạt người kém tiếng Anh đã bắt đầu từ lâu, đặc-biệt với vụ gọi-là Tổng-Thống Clinton gửi thư cho mình vào ngày 28/1/1994.
Nguyên-văn bức thư viết như thế này:
http://lexuannhuan.tripod.com/DaoMin2.jpg____________________________________________
THE WHITE HOUSE
WASHINGTON
January 28, 1994
Mr. Dao Minh Quan
Provisional National Government of Vietnam
Post Office Box 2807
Anaheim, California 92814
Dear Dao:
Thank you for your comments about America’s foreign policy. The end of the Cold War presents our country with extraordinary opportunities for economic renewal. But those opportunities are directly related to the development of democracy, human rights, and free market economies in countries throughout the world.
My Administration will remain committed to the defense of freedom and the promotion of democracy. Democracy abroad protects our own economic and security interests at home. At a time when many countries are torn by conflicts, we all must work together to build a safer, more prosperous, and more democratic world.
I appreciate your concern about this important issue.
Sincerely,
Bill Clinton
____________________________________________
42/ Nội-dung bức thư là để cám ơn Ô. Đào Minh Quân vì đã phát-biểu í-kiến tán đồng chính-sách đối-ngoại củaHoa-Kì [cũng như trả lời bất-cứ người nào đã gửi thư đến, theo lối xã-giao và tâm-lí-chiến]; và ghi là “Kính gửi Ông Đào Minh Quân”, ở địa-chỉ “Provisional National Government of Vietnam” (như một tên hiệu), chứ không có chữ “Prime Minister [of the]” (Thủ Tướng [của]) CPQGVNLT, và nhất là không có chữ nào đề-cập đến chức-vụ hoặc vai trò gì của Ô. Đào Minh Quân cả. (Vả lại, 2 chữ “Dear Dao”, thay vì “Dear Quan” chứng-tỏ là người-gửi xem thường người-nhận). Thế mà Ô. Đào Minh Quân đã tuyên-bố rằng: “Ngày 28/01/1994, Tổng Thống Bill Clinton đã chính thức gửi công hàm đầu tiên nhìn nhận Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CP/QGVNLT) và vai trò của Thủ Tướng Đào Minh Quân.” (Nguồn:)
43/ Sau cái năm 1994 ấy, Hoa-Kì (chính là Tổng-Thống Clinton) đã quang-minh chính-đại bình-thường-hóa liên-hệ ngoại-giao với CH/XHCN/Việt Nam vào ngày 11/7/1995.
VĐược Tổng-Thống Bush chúc mừng hội Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
51/ Năm 2005, Ô. Đào Minh Quân làm cái gì đó có gửi Thư Mời Tổng-Thống Bush đến tham-dự.
52/ Sau đây là thư trả lời của Tòa Nhà Trắng:
http://lexuannhuan.tripod.com/DaoMin3.jpg
53/ Nội-dung (con dấu Bưu-Điện: 28 June 2005):
[K/g] CPQGVNLT
Tòa Bạch Ốc
Cám ơn quý vị đã có hảo-ý gửi thư mời Tổng-Thống Bush. Do thủ-tục kiểm-soát thư-từ, văn-phòng chúng tôi đến nay mới nhận được thỉnh-cầu ấy của quý vị.
Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không hồi-âm kịp trước buổi lễ của quý vị.
Cám ơn quý vị đã thông-cảm cho.
Tổng-Thống (Bush) gửi đến quý vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Kính chào,
Melissa S. Bennett
Trợ-Tá về Diện-Kiến và Thời-Dung-Biểu
54/ Đó là những câu thường dùng, mẫu thư xã-giao theo thông-lệ, chứ có gì mà Ô. Đào Minh Quân khoe rằng đã được Tổng-Thống Bush chúc CPQGVNLT thành công tốt đẹp nhất.
55/ Tôi nhớ năm 1954, tôi được động-viên chuyên-môn vào làm việc tại Phòng V Bộ Tư-Lệnh Đệ-Nhị Quân-Khu đóng trong Đại-Nội Huế. Một hôm có dăm anh+chị+em văn-nghệ-sĩ gặp nhau tại bàn-giấy của họa-sĩ Lê Văn Sắc, anh Sắc đưa cho mọi người xem một văn-bản có đóng dấu đỏ của chính-quyền địa-phương, tôi đọc thấy như sau:
Quốc-Gia Việt-Nam
Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục
Sài-Gòn, ngày… tháng… năm 1954
Kính gửi Ông Lê Văn Sắc, địa-chỉ…
Bộ tôi trân-trọng phúc-đáp thư ông đề ngày…
Trường-hợp của ông, đã tốt-nghiệp Cử-Nhân Văn-Chương Pháp tại Trường Đại-Học Paris, niên-khóa…
Nay ông muốn đổi lấy bằng Cử-Nhân Văn-Chương Việt-Nam, thì…
Tổng-Trưởng Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục,
Ký tên: Vương Quang Nhường (và đóng dấu)
Phía dưới là “Trích Sao Y Nguyên Văn”, do Quận-Trưởng Cảnh-Sát Quận Thành-Nội ký tên (và đóng dấu đỏ cùng dán con tem thuế lệ-phí).
Vì tôi nguyên làm việc ở cơ-quan Cảnh-Sát nên tôi biết rõ chuyện đó: nhân-viên phụ-trách chỉ việc chép y nguyên-văn câu viết trong thư của Ông Lê Văn Sắc ([Tôi] đã tốt-nghiệp Cử-Nhân Văn-Chuong Pháp tại Trường Đại-Học Paris…) mà thảo văn-bản trả lời, rồi Ông Sắc lại trích sao đoạn ấy mà xin thị-thực, nên anh+chị+em tin rằng anh ấy đã đậu Cử-Nhân Văn-Chương Pháp thật.
Trường-hợp Ô. Đào Minh Quân cũng thế. Ô. Quân viết thư xưng mình là Thủ Tướng, CPQGVNLT, nên nhân-viên văn-phòng của các quan-chức nhận thư cũng chép lại y câu đó trong thư trả lời…
VIĐược Chủ-Tịch Hạ-Viên Hoa-Kì Gửi Thư cho Thủ Tướng Quân
61/ Ô. Đào Minh Quân khoe là vào ngày 29/10/2015 ông ta có nhận được một vi-thư (email) của Ông Paul Ryan, Chủ-Tịch Hạ-Nghị-Viện Hoa-Kì, xin tiền yểm trợ, trong đó có ghi ở phần mở đầu là “Thưa Thủ Tướng Quân” và ở phần kết-thúc là “Cảm ơn sự ủng hộ của Thủ Tướng Quân”.
62/ Ngày 29/10/2015 là ngày Ông Paul Ryan được bầu và trở thành Chủ-Tịch Hạ-Nghị-Viện Hoa-Kì (dẫn chứng:)https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ryan
63/ Các nhân-vật dân-cử (từ tổng-thống trở xuống), cũng như các tổ-chức xã-hội, thiện-nguyện, v.v… đều có ít nhất là một Ban phụ-trách quyên tiền. Họ lập danh-sách cảm-tình-viên, và dò quaInternet, ghi vào sổ danh-tính và địa-chỉ (với số điện-thoại, email…) của những người khác mà họ thấy được, rồi dựa vào đó mà liên-lạc xin yểm-trợ tiền (donation). Nếu Ô. Đào Minh Quânđược lọt vào danh-sách đó, thì hẳn ông ta đã từng nhận được nhiều email (vi-thư) của nhiều người khác, xin tiền kiểu đó. Người phụ-trách dùng một công-cụ gọi là “Mail Merge”, để máy tự-động điền tên, địa-chỉ, cách chào-hỏi/xưng-hô, lần-lượt vào mỗi bức thư gửi cho từng người (mass mailing= gửi thư hàng loạt). Ô. Đào Minh Quân tự-xưng là “Prime Minister Quan” và được ghi nhận như thế thì người ta điền vào đoạn đầu và đoạn cuối bức thư như thế, như một cái tên, cái hiệu, chứ không phải là chức-vụ. (Đối với người Mĩ, “Prime Minister Quan” nghĩa là thủ tướng họ Quân, một sự xúc-phạm trong việc xưng hô). Tình-cờ nhằm vào ngày 29/10/2015, chứ vào ngày đó, Ô. Đào Minh Quân thử đặt mình vào hoàn-cảnh của Ông Paul Ryan, đương-nhân đâu có hoàn-cảnh và thì-giờ mà gửi emails xin tiền đến nhiều (triệu) người.
VIIThăng cấp cho cựu Tư-Lệnh Không-Quân VNCH
71/ Ngày 18/6/2015, hội của Ô. Đào Minh Quân phổ biến “Thông Báo Tin Vui” rằng Cựu Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa:Chuẩn Tướng Huỳnh Hữu Hiền đã tham gia trong CPQGVNLT.
72/ “Tin Vui” ấy có nghĩa là cựu Đại-Tá Huỳnh Hữu Hiền đã tham gia hội CPQGVNLT của Ô. Đào Minh Quân, và nhờ tham gia vào đó nên được thủ tướng của hội ấy thăng cấp lên chuẩn tướng!
73/ Hậu-quả, Tổng Hội Không Lực VNCH và Hội Ái Hữu Không Quân VNCH miền Trung CA đã phải ra Thông Báo cải chính và gởi văn thư phản đối về việc họ đã lạm dụng tên tuổi của Niên Trưởng Hiền để đánh lừa cộng đồng Tỵ nạn Việt Nam của chúng ta và để đánh bóng cái danh xưng của họ.
VIIITrao Bằng Tưởng Lục cho cố Tổng-Thống Nixon
81/ Ngày 15/10/2010, Thiếu Tướng Nguyễn Nam Sơn, đại diện cho Quân Lực của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, trao bằng Tưởng Lục cho cố Tổng Thống Richard Nixon tại Thư Viện Nixon (mất ngày 22/4/1994).
82/ Tôi đã cố tìm nhưng chỉ thấy tổng-thống và các thượng-cấp cấp bằng tưởng-lục cho người sống (lẫn người chết) nhưng không cóthủ-tướng chính-phủ dởm nào [mà có đủ tư-cách] cấp bằng tưởng-lục (ban khen?) cho một tổng-thống Mĩ đã qua đời từ lâu (chỉ có tôn-vinh, chiêm-ngưỡng, tưởng-niệm… mà thôi.)
IXĐược Lữ Đoàn Trừ Bị Liên Hiệp Quốc đón tiếp tại Canada
91/ Ngày 11/9/2015, “Lữ Đoàn Tình Nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ Tướng Đào Minh Quân khi Ngài và phái đoàn CPQGVNLT đến thăm viếng Calgary-Canada trong 4 ngày, từ 4/9/2015 cho đến 8/9/2015.”
92/ Trong video, người xem đọc thấy một hàng chữ lớn trên bích-chương: “Lực Lượng Trừ Bị Liên Hiệp Quốc chào mừng thủ tướng Đào Minh Quân”, và nhìn thấy dăm nam nữ thành-viên mặc quân-phục đội mũ-nồi (beret) màu xanh.
93/ Tôi đã tìm hiểu thì được biết Liên Hiệp Quốc không có một lực-lượng trừ-bị nào cả, chỉ khi nào cần thì huy-động lực-lượng tại-ngũ của một số quốc-gia hội-viên mà thôi, và khi đó thì lực-lượng ấy đội mũ-sắt (hetmet) màu xanh. Website của LHQ viết rõ: “We do not have a standing reserve. United Nations military personnel are the Blue Helmets on the ground.”
94/ Về bộ quân-phục mà các đương-nhân trưng-diện, nó giống với bộ đồng-phục của một số sĩ-quan của cái-gọi-là “lính Nhà Đòn” ở Mĩ. Nguyên ở Mĩ mới có một tổ-chức mang tên là “United States Volunteers Joint Services Command (USV-JSC)”, được dịch mù-mờ là “Bộ Tư-Lệnh Phối-Hợp Tình-Nguyện–Trừ-Bị Hoa-Kỳ.” Đúng ra, đó là lực-lượng dùng để tăng-cường cho các đơn-vị tại-ngũ cũng như trừ-bị trong 2 lãnh-vực: làm tình-nguyện-viên được huấn-luyện và mặc đồng-phục để thực-hiện lễ-nghi quân-cách trong dịp tống-táng các cựu-quân-nhân ở nghĩa-trang quốc-gia hay địa-phương, và bổ-sung vào nhân-lực cần-thiết theo nhu-cầu của nhà chức-trách hữu-quan trong việc giải-quyết tình-huống khẩn-cấp dân-sự.
95/ Thế nhưng Ô. Đào Minh Quân lại đưa một số “lính Nhà Đòn” ấy của Mĩ qua Ca-Na-Đa đóng vai Lữ Đoàn Tình Nguyện/Trừ Bị Liên Hiệp Quốc để tiếp đón ông ta!
XĐược Liên-Hiệp Âu-Châu công-nhận
10a/ Về việc thỉnh-cầu Liên Hiệp Âu Châu can-thiệp chấm dứt các thảm-nạn ở Việt-Nam, cơ-quan ấy đã trả lời như sau:
http://lexuannhuan.tripod.com/DaoMin4.jpg
Brussels, ngày 17/4/2013
Kính gửi Ông Đào Minh Quân
Thưa Thủ Tướng Đào Minh Quân,
Chúng tôi đã nhận được thư của ông đề ngày 13/3/2013 gửi đến Chủ Tịch Vam Rompuy về vấn-đề Việt Nam.
Thay mặt Ông Rompuy chúng tôi cám ơn ông và đoan chắc với ông rằng ông ấy đã đọc thư của ông với sự quan tâm.
Liên Hiệp Âu Châu cam kết đẩy mạnh tiến-trình dân-chủ, nhân-quyền, và pháp-trị, ở cả trong các nước thành-viên của mình lẫn ở khắp nơi trên thế-giới.
Trong bối-cảnh này, chúng tôi gửi kèm theo đây 2 bản kiến-nghị vào ngày 16/4 vừa rồi để xin Nghị-Hội Âu-Châu thông-qua Nghị-Quyết liên-quan đến các trường-hợp vi-phạm nhân-quyền, các nền dân-chủ và pháp-trị, chúng có thể đáng được ông lưu-tâm.
Thay mặt Ông Vam Rompuy, chúng tôi nhân dịp này chúc ông mọi sự tốt đẹp nhất trong những nỗ-lực của ông trong tương-lai.
Chân thành chào ông,
Ký tên: Gérard Dejoué
10b/ Đó là nội-dung bức thư của Liên Hiệp Âu Châu gửi Ô. Đào Minh Quân, như một cá-nhân hay một hội-đoàn nào đó, chứ không đề-cập gì đến cả một thủ tướng của cả một chính phủ của cả một quốc gia. Thế nhưng Ô. Đào Minh Quân khoe rằng ông ta và hội CPQGVNLT “được Hoa Kỳ giúp đỡ và 28 quốc gia Liên Minh Châu Âu hỗ trợ để Đối Đầu với tà quyền Việt Cộng.”
XIKiện CSVN ra Tòa Hình-Sự Quốc-Tế
11a/ Trên Website của hội CPQGVNLT được nhật-tu vào ngày 30/4/2016, Ô. Đào Minh Quân ghi hàng chữ lớn là “Đơn kịên CSVN do CPQGVNLT sẽ đ̣ê nạp Tòa Hình Sự Quốc Tế ṭaiTây Ban Nha (Span)” (đúng ra tên tiếng Anh của Tây Ban Nha làSpain.)
11b/ Mở đầu là “Complaint Vietnam Communist Crimes” (đúng ra phải có giới-từ against sau chữ Complaint.) Đơn này được ghi: “California the 1st March, 2014 No: 0002-B-0103-2014/VPTT/KCSVN tức là viết từ 1/3/2014, đề gửi “Tribunal Penal – Belgique à Bruxelles –SPF Justice – 115 Bld De Waterloo – 1000 Bruxelles (Belgique)”. Dưới cùng là đơn ghi “Californiathe 16th February, 2013 No: 0002-1602/VPTT/KCSVN-2013, đề gửi “The International Criminal Court – Po Box 19519 –2500CM, The Hague (The Netherlands)”. (Nguồn:)
11c/ Đây là thư trả lời của Tòa Án Hình-Sự Quốc-Tế:
http://lexuannhuan.tripod.com/DaoMin5.jpg
The Hague, ngày Thứ Năm 13/8/2015
Kính Ông/Bà,
Thay mặt Ngài Công-Tố-Viên, tôi xin cám ơn Ông/Bà về những tin-tức mà chúng tôi nhận được ngày 29/04/2015.
Tôi nhận thấy tài-liệu của Ông/Bà liên-quan đến những vấn-đề mà về căn-bản thì có tính-cách tương-tự với thực-chất của các vấn-đề mà Ông/Bà đã gửi đến Ngài Công-Tố-Viên lần trước rồi. Trong thư hồi-âm đề ngày 09/09/2013, chúng tôi…
11d/ Thế là Tòa Án Hình-Sự Quốc-Tế đã trả lời cho Ô. Đào Minh Quân từ ngày 09/09/2013 rồi, nhưng không thấy ông ta phổ-biến nội-dung. Vả lại, trong văn-bản này, họ xem Ô. Đào Minh Quân như một người nào đó mà thôi (không biết là đàn-ông hay đàn-bà), chứ không gọi ông ta là thủ-tướng hay viên-chức của chính-phủ nào hết. Điểm chính là họ không cho biết họ sẽ làm gì, chứ nếu có thì hẳn ông ta đã phổ-biến ra rồi.
VIIĐược Các Nhà Tam Điểm Siêu Quyền Lực Vinh Danh
12a/ Ngày 5-5-2016, cái-gọi-là “Quoc Gia Viet Nam <btlcltq@gmail.com>” đã phổ-biến một email với tiêu-đề Hoa Kỳ Vinh Danh Thủ Tướng Đào Minh Quân và nội-dung là “Các nhà Tam Điểm Siêu Quyền Lực (Government Impact) tham dự Đại Lễ tại Quận Cam-California ngày 30/04/2016: Chính Phủ Hoa Kỳ (đến quận Cam để) vinh danh 25 năm phục vụ cộng đồng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam của Thủ Tướng Đào Minh Quân, trước khi Tổng Thống Obama sẽ thăm Việt Nam ngày 22.05.2016”.
12b/ Qua video tường-thuật thì thấy có phụ-đề giới-thiệu các nhân-vật lên diễn-đàn:
a) Hon. Jim Dantana
President of Government Impact
b) Hon. Jim Dantana Jr.
Chief of Staff Los Angeles Councilman
Presents the Los Angeles Resolution to Prime Minister Đào
c) Hon. Jim Dantana President of Government Impact
present the Resolution from California State and the best wishedfrom President and Vice-President to Prime Minister Đào Minh Quân
d) Senator David Roberti
President of California Senate Pro Team
Presents the Resolution to Prime Minister Đào
e) Billionaire Frank Marasco
President and CEO West High Yield Resources Ltd.
f) Mr. Leonard Stock
President Casino and Gaming Resource Corp.
12c/ Tôi bèn tìm hiểu thì được biết sự thật:
1. Về “Hon. Jim Dantana President of Government Impact”: Ông Jim Dantana là Chủ-Tịch tổ-chức “Governmental Impact,” một công-ty tư-vấn cho các chính-trị-gia lẫn cử-tri nào muốn đến với quần-chúng, hầu đạt kết-quả là dự-luật được thông-qua, kế-hoạch được tài-trợ, sự-nghiệp được tôn-vinh, ứng-viên được đắc-cử… (Nguồn:) http://www.govimpact.com/
Ô. Đào Minh Quân chỉ nghe người ta nói về Hội Tam Điểm, về một Siêu Quyền-Lực đằng sau/bên trên chính-phủ Hoa-Kì, nên gặp công-ti Governmental Impact (tức là [nỗ-lực vận-động để có] ảnh-hưởng, tác-động bên trong chính-quyền các cấp) đã vội cho rằng đó là Government Impact (tức là [quyền-năng/thế-lực] ảnh-hưởng, tác-động vào/xuống Chính Phủ [Liên Bang Hoa Kì], và níu vào đó như là mình đã nắm được “Siêu Quyền Lực” cũng như các nhân-vật mà ông ta cho là “các nhà Tam Điểm” dưới đây.
2. Về “Hon. Jim Dantana Jr. Chief of Staff Los Angeles Councilman”: Ông Jim Dantana trẻ là văn-phòng-trưởng của nghị-viên Khu-Vực 6 của Hội-Đồng Thành-Phố Los Angeles, mà nghị-viên ấy là Bà/Cô Nury Martinez. Tiếng Anh gọi nữ-nghị-viên ấy là councilwoman, nhưng tiếng Anh của Ô. Đào Minh Quân thì gọi bà/cô ấy là ông (Councilman).
3. Về “Hon. Jim Dantana President of Government Impact present the Resolution from California State and the best wished fromPresident and Vice-President to Prime Minister Đào Minh Quân”: (Tiếp theo 83/a), mấy chữ President and Vice-President ở đây là Chủ-Tịch và Phó Chủ-Tịch của Công-Ty ấy, chứ không lập-lờ là Tổng-Thống và Phó Tổng-Thống Hoa-Kỳ đâu. (Động-từ present phải ở ngôi thứ 3 số ít là presents, chữ wished phải là danh-từ số nhiều tức wishes.)
4. Về “Senator David Roberti President of California Senate ProTeam Presents the Resolution to Prime Minister Đào”: Ông David Roberti là người thứ 45 Xử-Lý Thường-Vụ (Pro Tem= Pro Tempore; không phải Pro Team) chức-vụ Chủ-Tịch Thượng-Viện Bang California từ 30-11-1981 đến 31-1-1994, tức là hiện nay không đại-diện gì cho Thượng-Viện California cả.
5. Về “Billionaire Frank Marasco President and CEO West High Yield Resources Ltd.”: Ông Frank Marasco, Jr. là sáng-lập-viên kiêm giám-đốc điều-hành nhiều công-ti, doanh-nghiệp lớn, có trụ-sở chính tại Calgary, Tỉnh-Bang Alberta, Gia-Nã-Đại. Không biết Ô. Đào Minh Quân dựa vào đâu mà gọi ông ấy là tỷ-phú; chỉ thấy trên Net có tài-liệu cho thấy ông ấy có lương-bổng mỗi năm là C$122,880 (122,880 Gia-Kim), tối-đa là C$130,547. Nguồn:
6. Về Mr. Leonard Stock President Casino and Gaming Resource Corp.”: Ông này được ghi là Chủ-Tịch tập-đoàn Sòng Bạc vàGiải-Trí Đổ-Bác, nhưng tôi không tìm thấy tin-tức gì về ông ấy.
12d/ Đó là những nhân-vật mà Ô. Đào Minh Quân xem là “Các nhà Tam Điểm Siêu Quyền Lực (Government Impact) tham dự Đại Lễ tại Quận Cam-California ngày 30/04/2016: Chính PhủHoa Kỳ (đến Quận Cam để) vinh danh” ông ta và hội “Chánh Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” của ông ta.
XIISơ-Kết
12a/ Chuyện Ô. Đào Minh Quân là một chuyện dài, quá dài; tôi chỉ tạm-thời ghi-nhận vài điểm quan-trọng:
1) Gốc-gác của Ô. Đào Minh Quân:
Nguyên cái tổ-chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” do Ông Nguyễn Trân làm thủ-tướng. Ngày 16-2-1991, Ô. Nguyễn Trân từ-nhiệm và Ông Đào Minh Quân thay-thế. Lúc ấy Ô. Quân là Chủ Tịch “Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ”.
Ngày 30-6-2002, “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” đưa Ô. Nguyễn Hữu Chánh (sau khi gia nhập “Phong Trào Tân Dân Chủ”) ra thành lập một chính phủ thứ hai mang tên “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” giả tạo.
Do đó, “Chính Phủ Việt Nam Tự Do” của Ô. Nguyễn Hoàng Dân sau đó phải chuyển qua cho Ô. Nguyễn Hữu Chánh, và đã giải tán vào ngày 17-8-2008.
Như thế tức là Ô. Nguyễn Hữu Chánh nằm trong tổ-chức của Ô. Đào Minh Quân.
2) Thể-chế chính-quyền của Ô. Đào Minh Quân:
“Quân Chủ Lập Hiến”; nhưng “Quân Chủ ở đây không có nghĩa là “Quân-Vương làm Chủ”, mà là “Quân-Lực làm Chủ”. Ông ta (qua lời của “Thiếu Tướng Nguyễn Quyết Thắng, Quân Đoàn Cambochia tại Việt Nam”) lý-luận:
Trong cơ chế công khai và minh bạch này, Quân Lực sẽ kiêm luôn các nghành thuộc an ninh tội phạm, không hình thành Bộ Cảnh Sát hay là Bộ Công An… chức năng tương đương này của các quốc gia khác sẽ được bó gọn vào Quân Lực.
Tạm thời, giữ nguyên cơ chế Thủ Tướng lãnh đạo chính phủ, làm người thống lĩnh quân binh VNCH, chủ thể hiến pháp, là người đại diện cho toàn quốc, cho toàn dân, toàn đất nước, người có quyền quyết định các vấn đề đại sự quốc gia, quyền khởi chiến, quyền phát ngôn cho tư cách chính thể, quốc dân.”
Có thủ-tướng mà bên trên không có tổng-thống, quốc-trưởng, hay nữ-hoàng.
3) Lập-Trường Chính-Trị của Ô. Đào Minh Quân:
“Giải Pháp cho vấn-đề Việt-Nam và Hoa-Cộng:
Mọi người đều thắng (Win Win Policy)
Theo sự khoan hồng của Chính Phủ QGVNLT, lãnh tụ Cộng Sản không nên sợ… sẽ bị nhóm thi hành luật quốc tế Navy Seals Hoa Kỳ tóm, bắt tại hang ổ, để đưa ra tòa án quốc tế như tại Nuremberg, hay trường hợp trùm khủng bố Bin Laden bị xử tại Pakistan mới đây. Và khi về già, sẽ không bị dở sống dở chết ra tòa án quốc tế, như nhóm Khờ-me Đỏ, tác phẩm đầu tay của Cờ Máu Tàu Cộng. Đó cũng nhờ chính sách đã được Chính Phủ QGVNLT hứa bảo đảm cho tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp.
Chính Phủ QGVNLT bảo đảm Trung Quốc không mất trắng công sức lấn chiếm đất và lãnh hải Việt Nam, cũng không sợ mất vốn đầu tư đã lỡ khoan dầu khí tại Việt Nam… ”
12b/ Đó là những gì đồng-hương cần biết để có thái-độ thích-ứng đối với Ô. Đào Minh Quân và hội Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời của ông ta.
Lê Xuân Nhuận

Tham Chiếu A:
BA TÊN GIẢ MẠO CPQGVNLT
Chinh Phu Quoc Gia VN <chinhphuquocgiavn@gmail.com>
To Prime Minister Đào Minh Quân
BCC lechannhan@yahoo.com
Oct 6 at 10:05 AM 2015
VIỆT NAM CỘNG HÒ̀A
Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
Văn Phòng Thường Trực
10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301
760-523-3011
THÔNG BÁO
Số: 0014-30092015/VPTT
Ngày 30/09/2015
Thưa đồng bào và các chiến hữu!
Gần đây có 1 nhóm 3 người là: Nguyễn Hiệp, Trần Đình Thanh và Nguyễn Ngọc Linh đã giả lệnh của Tổng Thống Barrack Obama “truất phế Thủ Tướng Đào Minh Quân”. Họ cũng tiếm mạo danh xưng “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” (CPQGVNLT).
Vì nhóm 3 người này chỉ là những đoàn viên mới gia nhập CPQGVNLT nên chưa thông hiểu đường lối và đã bị sa thải vì lý do vô kỷ luật.
Ông Trần Dần đã trực tiếp gọi điện thoại đến VPTT/CPQGVNLT để thanh minh là không có liên quan đến vụ việc của 3 người này, đồng thời còn xin Thủ Tướng Đào Minh Quân để đứng ra dàn xếp.
CPQGVNLT cám ơn ông Trần Dần nhưng chưa cần, vì đánh giá những hành động mất bình thường của 3 người này chỉ là nông nổi nhất thời, không đáng quan tâm chú ý. CPQGVNLT cũng đã tha thứ theo đường lối đoàn kết, nhân đạo, độ lượng đang chủ trương.
Tuy nhiên cũng nhắc nhở rằng: TIẾM MẠO DANH XƯNG CHÍ́NH PHỦ VÀ GIẢ MẠO LỆNH CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ LÀ TỘI ĐẠI HÌ̀NH.
Một lần nữa xin minh bạch trước công luận để tránh những ngộ nhận đáng tiếc rằng:
THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN HIỆN LÀ VỊ LÃNH ĐẠO TỐI CAO CỦA CPQGVNLT Và TRONG NỘI CÁC KHÔNG CÓ AI TÊN Là NGUYỄN HIỆP, TRẦN ĐÌNH THANH Và NGUYỄN NGỌC LINH cả. Ba (3) người này chỉ là đoàn viên. Nhưng đã bị sa thải vì lý do kỷ luật.
CPQGVNLT HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI TINH THẦN LẪN VẬT CHẤT DO BA (3) NGƯỜI NÀY GÂY RA.
Trân trọng
Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT
Tham Chiếu B :

From: Thanhdinh Tran <thanhdinhtran17@gmail.com>
Date: 2015-09-09 17:22 GMT+02:00
Subject: [*] Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH Ngài Thanh Đình
To: Nguyen Hang Thuong <yeudanvn@gmail.com>
Việt-Nam Cộng-Hòa
Chính Phủ Quốc Gia lâm Thời
Thủ Tướng Chính Phủ (Lâm Thời) Ngài Hiệp Nguyễn
Sắc-Lệnh-Khẩn
>>>Nr. 001/SLK – CP. QGVNLT /2015<<<
Ngày 08/09/2015
*1) Tất cả các Tướng-Tá trong BTL Chiến Lược toàn Quốc thuộc CP. QGLT-VNCH Xưa-Nay & Các Tướng -Tá (CNĐ) tại Quốc Nội. Tuyệt đối không được tự hành động khi chưa có Lệnh của Thủ Tướng Chính Phủ (Lâm Thời) Ngài Hiệp Nguyễn & [*] Ngài Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH Thanh Đình, Trần.
*2) Mr. Đào Minh Quân trước kia là TT. CPQGLT-VNCH đã bị cách chức từ ngày: 22/08/2015 & bị gặch tên không còn trong CP.QGVNLT, bởi vậy mọi chỉ thị & Chữ ký của ông ta đều vô giá trị. Các Quí vị chỉ huy trong BTL-CLTQ của CP. QGLT-VNCH & Tướng-Tá chỉ huy của các Quân Khu Quân đoàn tại Quốc-Nội, cấm không được báo cáo các Thông tin “Mật“ cho Mr. Đào Minh Quân & cắt quan hệ.
*3) Thông tin “Mật“ từ Quốc-Nội chỉ báo trực tiếp qua: Thủ Tướng Chính Phủ (Lâm Thời) Ngài Hiệp Nguyễn Email:hiepnguyen4902@yahoo.com & [*] Ngài Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH Thanh Đình, Trần. Email:thandinhtran17@gmail.com Facebook: Thanhdinh Tran.
*4) Để lấy lại phong độ cho CP. QGLT-VNCH & Lấy lại lòng tin của Dân-Việt, qui tụ được Hiền-Tài nhanh chóng giải thể tà quyền mafia-CSVN & Thoát CS-giặc-Khựa (China).
*Lệnh cho Chánh VPCP là ông Nguyễn Đức Thắng & Ban Tài vụ của CP. QGLT-VNCH chịu trách nhiệm làm nhanh Thẻ Căn Cước Tín Dụng trả Lương truy lĩnh cho:
{*} ĐB. CPQGLT-VNCH ông Hang Thuong Nguyen tại Switzerland & Tiền thật USD trong Tài khoản.
{*} ĐB. CPQGLT-VNCH bà Helene Nguyen tại Belgien & Tiền thật USD trong Tài khoản.
{*} Tư Lệnh QK-4 ông Lê Phú Yên tại Quốc Nội & Tiền thật USD trong Tài khoản.
[+] Còn nhiều các ĐB.CPQGLT-VNCH khác đã bị chiều đại của Mr. Đào Minh Quân & Hạ thần nham hiểm lừa dối làm Thẻ (CCTD) giả mạo …Xin vui lòng lien lạc ngay với: Ngài Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH Thanh Đình, Trần. Email:thandinhtran17@gmail.com Facebook: Thanhdinh Tran để được xem xét giải quyết.
{*} Thủ Tướng Chính Phủ (Lâm Thời) Ngài Hiệp Nguyễn ấn ký có hiệu lực từ Ngày: 08/09/2015
[*] Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH Ngài Thanh Đình, Trần Chắp Bút & Đồng thuận
Trân trọng kính chào Quyết thắng
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)