YÊU CẦU RA LUẬT CHỐNG PHỈ BÁNG CHÍNH TRỊ VÀ TUYÊN TRUYỀN BẤT HỢP PHÁP VỀ CHẾ ĐỘ CŨ


Chúng tôi, những công dân Việt Nam hiện đang sinh sống trong và ngoài nước thời gian qua vô cùng bức xúc trước những hành vi xúc phạm quốc kỳ, biểu tượng thiêng liêng của mỗi người dân yêu nước Việt Nam và cụ Hồ, tinh thần cách mạng không chỉ với người Việt Nam mà còn của những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Nay chúng tôi qua việc làm này mong muốn quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, chính phủ Việt Nam sớm cho ra bộ luật chống phỉ báng chính trị và cấm tuyên truyền về chế độ cũ đã sụp đổ trên 40 năm qua. Trong những mục cấm phỉ báng cần thiết phải có những điều như cấm phỉ báng người quá cố, cấm phỉ báng những người được nhân dân kính trọng như chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra cần thiết cấm sử dụng quốc kỳ, hát quốc ca, sử dụng quân phục và những gì thuộc về chế độ VNCH.

PHÙNG ĐÌNH KHẢI – CHLB ĐỨC
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)