Những người trẻ xuất sắc trong bộ máy chính quyền – Nỗi lo sợ của Đoan Trang và phe cánh

Những người trẻ xuất sắc trong bộ máy chính quyền – Nỗi lo sợ của Đoan Trang và phe cánh

Hiện nay, những nguyên nhân khiến Đoan Trang và phe cánh của cô vin cớ để tổ chức hoạt động đó là chống lại các chính sách và quyết định chưa hoàn hảo của chính quyền. Cớ là như vậy, còn bên cạnh đó, họ xỏ xiên chính quyền là không biết cách quản lý, xuất thân từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, không bắt kịp Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, một lớp người lãnh đạo mới đang dần dần giữ vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền. Họ hầu như là những người học giỏi, đi học nước ngoài, chuyên ngành sâu, có tâm xây dựng đất nước. Những người này đang dần về nước, vào làm việc trong các viện nghiên cứu, giữ các nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Khả năng sai sót ngày càng ít vì họ đưa được các quy trình làm việc từ nước ngoài về Việt Nam. Hơn nữa, các “thái tử đỏ” ấy đa phần đều được đào tạo ngành luật quốc tế, kinh tế, chính trị học, công nghệ… , đều là những chuyên ngành quan trọng cho thời hội nhập.
Đoan Trang sổ toẹt tất cả những tương lai đó, cố gắng bôi xấu những tiềm năng của đất nước với một thái độ sợ sệt. Cô ta nói gì? Cô ta cho rằng các tiềm năng ấy là giả dối, là không có giá trị, là trá hình và trà trộn vào các lưu học sinh giỏi giang:
“Có lẽ họ sẽ ở lại nước ngoài để học tiếp hoặc để kiếm việc làm, ổn định dần cuộc sống. Hoặc họ cũng có thể trở về Việt Nam, kiếm một việc làm xứng đáng với “tầm” của họ, sống một cuộc sống chất lượng đúng với “tầm” của họ, tóm lại là “lên level”, đổi đời.
Nhưng dù theo cách nào, ở lại nước ngoài hay về Việt Nam, họ cũng không thể đi ngược lại gia đình được. Họ không thể từ bỏ truyền thống của gia đình, không thể phản bội lợi ích của gia đình – cái lợi ích gắn rất chặt với sự cầm quyền của đảng CS. Ít nhất, họ cũng phải làm sao để “quật lại vốn”, nghĩa là lấy lại được số vốn đầu tư hàng trăm ngàn đôla mà gia đình đã bỏ ra cho họ.”
Đương nhiên, những “thái tử đỏ” ấy sẽ không thể hoàn thành công cuộc mà Đoan Trang mong đợi. Điều họ quan tâm là đổi mới đất nước, để dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh, chứ không phải là lật đổ Cộng Sản. Qua bài này thì mới biết mục đích của Đoan Trang rõ ràng là lật đổ Cộng Sản, không phải là giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Hóa ra “Tẩy chay Tân Hiệp phát” thực ra là “Tẩy chay Cộng Sản”, “Vì một Hà Nội xanh” thực chất là “Vì một Hà Nội chống Cộng Sản”. Nếu đã như vậy tốt nhất Đoan Trang đừng vừa ăn cướp vừa la làng, bị quần chúng nhân dân căm ghét thì đừng đổ cho chính quyền mua chuộc.
Blog GĐTQT
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)