Bao giờ thì Việt Nam được tự do dân chủ như Myanmar?

Bao giờ thì Việt Nam được tự do dân chủ như Myanmar?

Bao giờ cho đến Myanmar
Cô Đoan Trang thì cho nguyên nhân mà Việt Nam vẫn bế tắc, chưa nhìn thấy cái ngày như Myanmar là đều tại bới “cái tầm của cả dân tộc này cũng chỉ đến thế thôi, ở Việt Nam không thể có Aung Suu Kyi được”, chung quy là chửi dân ngu. Bó tay toàn tập. Chưa thấy chính trị gia nào muốn dân chúng đẩy mình lên thành lãnh tụ lại chửi cả lò chúng nó ngu mà thành cả. Chẳng biết Mỹ đào tạo sản phẩm “chính trị” kiểu gì mà đấu tranh miết, học hỏi miết ở trời Tây mà thành ra sản phẩm lỗi gen này.
Đến bao giờ VN được như Myanmar
Ông Nguyễn Văn Đài cho rằng “Chỉ cần 100.000 người/30 triệu người có tài khoản FB” cùng nhất loạt hướng về cổ vũ, sẵn sàng biểu tình theo các hội đoàn đấu tranh sẵn có thì trong một năm Việt Nam sẽ có “thay đổi bất ngờ”. Cứ như dụ dỗ trẻ con vậy. Chả phải các ông bà từng lên đồng ca ngợi thành công của phong trào dân chủ nhờ Internet là đột phá, là hiệu ngiệm… Rồi lâu nay những trang nghìn share, trăm nghin like giả “ảo” sao?
Trái với niềm tin của ông Đàoongtooi e rằng Internet sẽ trở thành mồ chôn cái phong trào dân chủ mạng ấy. Suốt ngày nghe các ông bà “tủ lanh” dân chủ đấu võ mồm buông ra những câu “chống cộng đẳng cấp” kiểu Nguyễn Lân Thắng, thóa mạ nhau vì tiền, vì tình, vì thủ đaạn mánh lới tiêu diệt phe cánh nhau…dân chúng không sợ chết khiếp mới là lạ.
Cái giải pháp ông Đài đưa ra, về bản chất, là muốn dụ các nhà đấu tranh dân chủ ảo tích cực làm màu cho ông ta kiếm fund, vẽ dự án với các quỹ tài chính, đừng trông mong, chia sẻ thêm vớit hằng nào khác nữa, chừng nào Việt Nam chưa có dân chủ thì các con buôn dâ nchủ kiểu như ông Đài còn vớ bẫm
Bạn của No-U
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)