CỬ TRI LÀ CỬ TRI NÀO, THƯA ANH NGHĨA?

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/11/cu-tri-la-cu-tri-nao-thua-anh-nghia.html

Khoai@

Anh Nghĩa là ĐBQH có đề nghị trước Quốc hội: không vay tiền, không nhận viện trợ từ Trung Quốc.

Anh cũng cho biết đấy là ý kiến của cử tri, tức không phải của anh. 

Lý do dẫn đến đề xuất này, anh Nghĩa cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào nền kinh tế Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế của chúng ta. Ở nhiều quốc gia lân cận và trên thế giới thì Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị.

Anh nói: “Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc ít nhất là trong thời điểm này bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa sẽ tiếp tục chiếm nhiều hơn. Nhận viện trợ vay ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không, nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ và vay từ Trung Quốc và cũng còn nhiều nguồn khác để vay tiền”.

Tôi không hiểu 2 điều: (1) Liệu rằng đây có phải là ý kiến của cử tri hay không; (2) ý kiến trên có phải là sáng suốt không?

Tôi đồ rằng, đó là ý kiến của cá nhân anh chứ không phải là của cử tri. 

Bàn về sự sáng suốt, thì nhà báo Thiềm Thừ cho rằng, đó là sự “Tăm Tối” và đặt vấn đề, sao không đòi không buôn bán giao thương, không làm ăn với Trung Quốc, tuyệt giao với Trung Quốc luôn đi, ông nghị Trương Trọng Nghĩa!
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)