Số liệu về nghề luật sư ở Việt Nam, so sánh với luật sư nước ngoài

http://molang0205.blogspot.com/2015/11/so-lieu-ve-nghe-luat-su-o-viet-nam-so.html

Số lượng luật sư Việt Nam phân bổ chưa đều giữa các vùng miền 

Ngày 10/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo triển khai Luật Luật sư (sửa đổi, bổ sung) và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.

Theo lãnh đạo Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp, số lượng luật sư Việt Nam hiện phân bổ không đồng đều giữa thành thị và nông thôn, chủ yếu vẫn tập trung ở các thành phố lớn, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam còn nhỏ lẻ, chủ yếu dưới hình thức văn phòng; hiệu quả tham gia tố tụng chưa cao; nhiều luật sư vẫn gặp khó trong quá trình hành nghề, nhất là giai đoạn điều tra trong các vụ án hình sự.
Tính đến ngày 15/9/2014 cả nước có 11.285 người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và 3.408 tổ chức hành nghề luật sư.
Từ đầu năm 2014 đến ngày 30/6, đội ngũ luật sư cả nước đã tham gia hơn 70.000 vụ việc, doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng.
Trong khi đó, cả nước cũng có gần 400 luật sư và 67 tổ chức hành nghề luật sư của nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhưng sáu tháng đầu năm 2014 đã tham gia hơn 4.000 vụ việc, doanh thu đạt gần 700 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động có hiệu quả hơn nhiều so với các tổ chức trong nước.
Tại hội nghị, đại diện nhiều đoàn luật sư cho rằng thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư, vai trò và hoạt động của luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và đoàn luật sư đã có bước phát triển mạnh, toàn diện; vị thế luật sư được nâng lên.
Tuy nhiên hoạt động nghề luật vẫn chưa tương xứng với yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
Nhiều đoàn luật sư vẫn thiếu kinh phí hoạt động; có không ít luật sư còn yếu nghiệp vụ, ngoại ngữ, thái độ phục vụ chưa chuyên nghiệp; các tổ chức hành nghề còn nhỏ lẻ, ít có tính liên kết, doanh thu đạt được chưa cao.
Để nâng cao chuyên môn cho luật sư, nhất là các luật sư trẻ, một số luật sư cho rằng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp sớm thành lập Trung tâm đào tạo luật sư hội nhập kinh tế quốc tế để có các chương trình đào tạo, theo học kịp thời.
Ngoài ra, chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp với đoàn luật sư; trong đó có công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của luật sư.
Theo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 cả nước phấn đấu có khoảng 20.000 luật sư hành nghề chuyên sâu, đạt tỷ lệ số luật sự trên số dân là 1/4.500, tại mỗi địa phương khó khăn về kinh tế xã hội có 30-50 luật sư, bảo đảm tham gia 100% số lượng các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
Cũng đến năm 2020, cả nước phấn đấu phát triển được khoảng 30 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô 50-100 luật sư và từ 100 luật sư trở lên họat động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.
Hiện nay tỷ lệ luật sư tại Việt Nam chỉ ở mức trung bình 1 luật sư/14.000 người dân, thấp hơn nhiều so với Thái Lan (1/1.526), Singapore (1/1.000), Nhật Bản (1/4.546), Pháp (1/1.000), Mỹ (1/250).
Số lượng luật sư vẫn tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi có nơi không đủ ba luật sư để thành lập đoàn luật sư./.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)