ĐỪNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC

ĐỪNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC
Phủ nhận lịch sử là việc làm tồi tệ nhất của một cá nhân. Là một thực thể sống, là một con người điều căn bản là nhận thức. Nhận thức phải đúng, chính xác về cuộc sống, đặc biệt là lịch sử. Một kẻ vô danh mang tên Cánh dù lộng gió viết  những dòng như sau:
“Đánh thắng giặc Pháp là do mấy tướng Tàu Lã Quý Ba, Vi Đức Thanh v.v… Mấy ông này là tướng cố vấn do Mao Trạch Đông phái đến VN để giúp Võ Nguyên Giáp chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ mà đảng CSVN tuyên truyền là làm rúng động thế giới lúc bấy giờ. Mao cũng chỉ thị cho các ông cố vấn Tàu này nhường công cho Võ Nguyên Giáp để xây dựng mưu đồ về sau” .
ĐỪNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC
Phải chăng, kẻ này không được học lịch sử dân tộc, chỉ chăm chăm đọc mấy trang tin phản động rồi a dua theo để đơm lời bịa đặt chống lại cả dân tộc Việt Nam.
Bốn bể, năm Châu đều biết tới và công nhận những chiến thắng hào hùng của cả dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ca ngợi tư duy chiến lược về quân sự tài tình của dân tộc Việt Nam. Để có được chiến thắng vang dội năm Châu, trấn động địa câu như trận Điện Biên Phủ, không ai có thể quên được “quyết định có tính lịch sử”  thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” chuyển sang “đánh chắc, tiến chắc” dồn sức mạnh tổng hợp để đánh đòn quyết định vào thực dân Pháp do Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra. Tướng Pi-tơ Mác Đô-nan, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh cũng phải đánh giá khách quan: “Khó có vị tướng nào có thể so sánh với Ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”.
Sức mạnh của cả dân tộc đã làm nên chiến thắng vĩ đại này chứ không phải là do ai chỉ thị nhường công cho ai hết. Bản chất của sự giúp đỡ của Trung Quốc cho dân tộc ta “kẻ vừa đi vừa nói càn” phải nhận thức rõ. Việc Trung Quốc dùng viện trợ cho ta trong chiến tranh chỉ nhằm tăng sức ép đối với Việt Nam về mọi mặt, biến Việt Nam thành con rối. Không thực hiện được giới cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên vận động các nước, các tổ chức quốc tế ngừng viện trợ cho công cuộc xây dựng lại Việt Nam. Trung Quốc còn yêu cầu Việt Nam nhanh chóng thu xếp hoàn trả số lương ngoại tệ được quy đổi từ những hàng hóa quân sự đã cho Việt Nam vay theo quy chế viên trợ hoàn lại thanh toán sau chiến tranh; đẩy mạnh vu cáo Việt Nam và cản trở quan hệ bình thường giữa Việt Nam với các nước thuộc tổ chức Asean, kêu gọi các nước đó lập “mặt trận chung với Trung Quốc” chống Việt Nam; giật dây cho bọn Pôn Pốt tiến hành chiến tranh biên giới chống Việt Nam; Trung Quốc trực tiếp xâm lược Việt Nam, phá hoại tình hữu nghị Việt – Trung…
Không dừng lại, kẻ này còn tiếp tục nói đổng:
“Thắng Nhật ư? Còn khuya, nhờ phe Đồng Minh trong đó có Mỹ thả 2 trái bom nguyên tử đầu tiên tại Hirosima và Nagasaki, quân Nhật mới đầu hàng, trong khi chờ quân đội Đồng Minh vào giải giáp thì Việt Minh tới cướp công tiếp thu…”
“Thắng Đế Quốc Mỹ ư? Mỹ được lệnh san bằng miền Bắc, các loại máy bay gầm rú trên bầu trời 12 ngày đêm làm đảng CSVN vãi cả nước ra quần, nên sau đó đảng CSVN đã ký đầu hàng Mỹ vô điều kiện…”
Không phải ngẫu nhiên hay do may mắn mà dân tộc Việt Nam dành thắng lợi. Tôi khẳng định cụm từ “phòng không nhân dân” chỉ thấy ở Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 71 năm ngày quốc khánh 2/9, là một người yêu thích môn lịch sử, một người biết tôn trọng lịch sử dân tộc và tôn trọng những công lao to lớn của các thế hệ đi trước tôi sẽ phân tích những lý do mà dân tộc ta đạt được độc lập, tự do, thống nhất đất nước để cho kẻ không được như chí Phèo nhận ra  vì sao dân tộc Việt Nam anh hùng, vì sao Việt Nam chiến thắng.
– Thứ nhất, đường lối chính trị, quân sự và phương hướng tiến hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong mọi cuộc cách mạng. Căn cứ vào bối cảnh lịch sử cụ thể trong nước và quốc tế, Đảng ta đã vạch ra đường lối cách mạng phù hợp từ trên mặt trận quân sự, ngoại giao, luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
– Thứ  hai, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi. Trước những kẻ thù có sức mạnh và tiềm lực kinh tế, quân sự hơn ta đến nhiều lần, Đảng ta xác định rõ đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân, đồng thời vạch ra phương châm, phương thức tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, đảm bảo cho quân và dân ta càng đánh càng mạnh, lực lượng ngày càng phát triển, tạo và giữ vững thế chủ động chiến lược, thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên những bước vững chắc và đi tới thắng lợi hoàn toàn.
– Thứ ba, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hậu phương chiến lược với hậu phương tại chỗ, giữa hậu phương trong nước với hậu phương quốc tế.
Bản chất “bất cần” đúng sai của những kẻ dân chủ rởm ngày càng lộ rõ. Hãy nhìn nhận vấn đề đúng, khách quan. Không được quy chụp tất cả, đặc biệt là nhận định sai về lịch sử dân tộc, như vậy là đi ngược lại với chính nhân cách của bản thân.

Tiếu Ngạo
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: