CÔNG VĂN PHẢN HỒI CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC: KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU?

CÔNG VĂN PHẢN HỒI CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC: KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU?
Từ Fb của linh mục Anton Lê Ngọc Thanh (Lm. Lê Ngọc Thanh), Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh đăng tải nội dung công văn của Kiểm Toán Nhà Nước ngày 27/10/2016 sau khi cơ quan này nhận được đơn kiến nghị ngày 19.10.2016 của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam và giáo dân xứ Phú Yên, bà con vùng phụ cân tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An “đề nghị ‘giải tán và trục xuất Công ty Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đền bù thiệt hại cho ngư dân và những người làm nghề liên quan”. 

Theo đó, căn cớ quy định của pháp luật hiện hành về chức trách, nhiệm vụ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển đơn đến UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét giải quyết. 

Tuy nhiên, bình luận về nội dung này, trang tin Nhathothaiha.net lại cho rằng: “Như vậy, đơn của người dân có chuyển lên cấp cao thế nào rồi cũng theo ‘quy trình, theo luật định’ gửi xuống cấp dưới để giải quyết”. 
Linh mục Đặng Hữu Nam (Nguồn: Internet). 
Người đưa tin – Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh cũng có những bình luận thiếu thiện cảm, có tính khích bác về văn bản này như sau: “Giới chức Hà Tĩnh không thể vì hạ cánh an toàn của quan chức mà không quan tâm đến sinh mạng của người dân, càng không thể dùng thủ đoạn tuyên truyền “thế lực thù địch” chống phá mà bao che cho tội ác.”

Dưới góc nhìn của một người quan sát, tôi xin được bình luận đôi điều về sự việc như sau: 

Đơn kiến nghị được gửi đến Kiểm toán Nhà nước thì dù không đúng chức năng cơ quan này cũng phải thực hiện việc xử lý văn bản đó theo đúng quy định. Đó là điều bất di, bất dịch trong việc xử lý khiếu nại, tố cáo theo luật Khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh luôn kiến nghị “giải tán và trục xuất Công ty Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đền bù thiệt hại cho ngư dân và những người làm nghề liên quan” không thuộc chức trách, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước. Trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan này cho biết như sau: “Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; thực hiện chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với mọi cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước”. Wikipedia đánh giá về chức năng của cơ quan này như sau: “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là một cơ quan nhà nước của Việt Nam, có chức năng kiểm toán tài sản công, kiểm tra chi tiêu, đánh giá báo cáo tài chính các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng”.

Trên cơ sở nội hàm khái niệm, chức năng, nhiệm vụ được chỉ ra, Kiểm toán Nhà nước không có trách nhiệm và không có quyền hạn để trực tiếp giải quyết kiến nghị theo đơn của Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo dân xứ Phú Yên (Xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và bà con vùng phụ cận. Và trong trường hợp này, với tư cách là chủ thể tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, họ chỉ có thể kiến nghị tới một chủ thể thích hợp hơn và đương nhiên, với một nội dung kiến nghị chưa được giải quyết từ cơ sở thì nó phải được bắt đầu lại từ đầu. Cái lí khiến Kiểm toán Nhà nước gửi đơn quay về UBND tỉnh Hà Tĩnh là như thế! 

Quy định tại khoản khoản 3, điều 7 Luật Khiếu nại tố cáo năm 2011 cũng cho biết: “3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”. 
Tiếc rằng, văn bản của Kiểm toán Nhà nước không viện dẫn rõ quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để những ai quan tâm biết và thực hiện! 

Ngoài ra, liên quan đến thẩm quyền xem xét giải quyết đơn kiến nghị “Giải tán và trục xuất Công ty Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đền bù thiệt hại cho ngư dân và những người làm nghề liên quan” của Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo dân xứ Phú Yên, bà con vùng phụ cận cần chú ý thêm rằng: UBND tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan hành chính được Chính phủ giao quyền tổ chức thẩm định, ký kết hợp đồng với công ty Formosa khi vào đầu tư, kinh doanh tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Họ được ủy nhiệm cấp phép, khi chưa có bất cứ động thái yêu cầu thu hồi từ Chính phủ thì đương nhiên thẩm quyền giải tán hay trục xuất đều thuộc về UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Riêng về nội dung “đền bù thiệt hại cho ngư dân và những người làm nghề liên quan” thì trên thực tế đã, đang được thực hiện theo Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc mở rộng diện đền bù, hỗ trợ thiệt hại đã được đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị phiên thảo luận Quốc hội về kinh tế – xã hội sáng 2/11 trong phiên họp chính thức của Quốc hội khóa XIII (Xem thêm: Tại đây). 

An Chiến
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)