CHẮC CHẮN NHIỄM CỘNG SẢN RỒI….

Giai – Đỗ Nam Trung, thua cụ Cả em 2 tuổi.

Gái – Hà Linh, thua cụ Cả em 3 tuổi.

Trung dân chợ, ăn to nói lớn. Linh cành vàng lá ngọc, từng ăn ngủ đủ thứ với cựu lãnh chúa Huê Kỳ. Nay run rủi Trung – Linh tẩn nhau một trận sống mái.

Huê Kỳ là xứ lạ, nếu Linh chiến thắng thì lịch sử sẽ có hai lãnh chúa ăn nằm với nhau. Trước đó đã có việc lãnh chúa này nhảy ngựa với mẹ lãnh chúa khác.

Cuối cùng dây mơ rễ má kéo nhau lên làm giai cấp râu dài cả. Chắc nhiễm Cộng Sản.

Bọn răng vẩu vỉa hè chờ kết quả để xuống lô rôm rả lắm!

Nguồn: Mai Duong
599020690145368

599020690145368

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)