NGUYỄN ĐÌNH CỐNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ BÀN LUẬN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG?

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ BÀN LUẬN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG?

Nguyễn Đình Cống là nhân vật mới nổi trong làng dân chủ rởm, xuất phát từ việc bị khai trừ khỏi Đảng do thoái hóa, biến chất về tư tưởng đạo đức, Nguyễn Đình Cống được các nhà dân chủ rởm ca tụng, câu móc thành công. Sau khi không còn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đối tượng này hoạt động khá tích cực vào các hoạt động phá hoại do các nhà dân chủ vẽ vời ra. Người ta vẫn thường thấy hình ảnh một ông già lẩm cẩm bị đám trẻ ranh tự xưng dân chủ dẫn dắt, chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động.
NGUYỀN ĐÌNH CỐNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ BÀN LUẬN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG?
Mới đây, sau khi Đảng Cộng sản công bố Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Nguyễn Đình Cống đã có bài phát biểu nhận xét về nội dung của bản Nghị quyết với những lời lẽ thiếu khách quan thường thấy ở các nhà dân chủ. Bản nghị quyết mà Đảng ta công bố lần này nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ủng hộ vì đã nêu rõ được những hạn chế, thiếu sót và đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả hoạt động của từng Đảng bộ, Chi bộ cơ sửo trong thời gian tới.
Điểm nổi bật mà Nguyễn Đình Cống luôn miệng nhắc lại đó là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết. Vấn đề này như đánh trúng tim đen của đối tượng này vì chính Nguyễn Đình Cống bị khai trừ khỏi Đảng bởi tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa theo xu hướng tiêu cực, không vì lợi ích của cộng đồng, của dân tộc mà chạy theo chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Cũng giống như các nhà dân chủ rởm khác, Nguyễn Đình Cống luôn miện tự cho mình là vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của người dân nhưng về bản chất thì đối tượng này đều hoạt động vì những lợi ích cá nhân hẹp hòi, không hề suy nghĩ đến lợi ích chung.
Nguyễn Đình Cống cho rằng bản Nghị quyết lần này có nội dung không mới, lặp lại nhiều so với bản Nghị quyết khóa trước, vẫn là tư tưởng đấu tranh với các cá nhân có tư tưởng tự diễn biến, thoái hóa trong nội bộ Đảng. Nếu là một người có học thức, có hiểu biết thì sẽ không có suy nghĩ thiển cận như này. Bất kỳ tổ chức nào cũng luôn có hoạt dộng đấu tranh, loại bỏ những thành phần tiêu cực, đi ngược lại với chủ trương, lợi ích của tổ chức. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, hoạt động dựa trên lợi ích của dân tộc Việt Nam, phát triển song hành cùng với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của Tổ quốc. Vì vậy, những tư tưởng thoái hóa, tự diễn biến theo xu hướng trái ngược lại với lợi ích của dân tộc thì đều bị khai trừ khỏi Đảng, điển hình nhất là đối với trường hợp của Nguyễn Đình Cống.
Với tư tưởng biến chất và đã bị khai trừ khỏi Đảng từ lâu thì Nguyễn Đình Cống không đủ tư cách, trình độ để đánh giá, nhận xét bản Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII đầy tâm huyết của Đảng ta. Những thành phần không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản, lại luôn thực hiện nhiều hành động phá hoại đất nước bớt xàm ngôn, bớt chém gió lại. Nguyễn Đình Cống chỉ là con rối để mấy vị dân chủ lão làng dẫn dắt, chỉ đạo mà thôi.
Bản Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng là bản nghị quyết được xây dựng bài bản, công phu, chứa đựng tâm huyết của cả một tập thể Đảng vững mạnh. Việc bị các đối tượng dân chủ rởm xuyên tạc, phá hoại là điều dễ hiểu bởi những thành phần này có tư tưởng đối lập với Đảng ta, không vì mục tiêu chung của toàn dân tộc nên với xuất hiện những thành phần như Nguyễn Đình Cống.
Công Lý
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)