PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO THANH NIÊN BỊ THU THẺ NHÀ BÁO

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO THANH NIÊN BỊ THU THẺ NHÀ BÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯƠNG MINH TUẤN ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI THẺ NHÀ BÁO ĐỐI VỚI ÔNG ĐẶNG NGỌC HOA (ĐẶNG VIỆT HOA), PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO THANH NIÊN.


Cụ thể, theo Quyết định số 2184/QĐ-BTTTT được ký ngày 5/12, ông Đặng Ngọc Hoa bị thu thẻ nhà báo vì đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.
Cùng ngày, tại Quyết định số 2185/QĐ-BTTTT, Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn cũng quyết định thu Thẻ nhà báo số hiệu IBT01627 của ông Võ Văn Khối.
Lý do ông Khối đã bị xử lý kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Báo in Báo Thanh niên tiếng Việt.
Báo Thanh niên có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của hai người trên và gửi về Cục Báo chí trước ngày 18/12 tới.
VTC News
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)