Ơ hay, ông dân biểu Frank Schwabe nghĩ mình là bố đời hay sao?

Ơ hay, ông dân biểu Frank Schwabe nghĩ mình là bố đời hay sao?

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)