THÀNH LỘC – ANH CHỈ LÀ ANH HỀ DỐT NÁT VỀ TÔN GIÁO THÌ ĐỪNG THỂ HIỆN ĐỐ KỴ VỚI TÔN GIÁO!

THÀNH LỘC  – ANH CHỈ LÀ ANH HỀ DỐT NÁT VỀ TÔN GIÁO THÌ ĐỪNG THỂ HIỆN ĐỐ KỴ VỚI TÔN GIÁO!
ảnh chụp mang hình facebook nghệ sĩ hài Thành Lộc.
Tôi là người theo đạo Công giáo nhưng cũng dành thời gian tìm hiểu về các tôn giáo bạn, dù chưa hiểu nhiều nhưng cũng có thể cơ bản hiểu biết.
Trong status của nghệ sĩ hài Thành Lộc (facebook Thanh Loc Nguyen) thì anh cho rằng việc mang hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để ngang hàng với “Phật” chính là nhà chùa đã “chính trị rồi”. Tôi xin chỉ ra ba điểm sai trong quan điểm của anh như sau:
Thứ nhất, “Phật” là phát âm “tiếng Phạn” với ý nghĩa là GIÁC NGỘ, khi mọi người phát âm tiếng PHẬT nghĩa là đang nói GIÁC NGỘ – người PHẠN sẽ hiểu như vậy. Khi anh nói PHẬT A DI ĐÀ nghĩa là anh nói đến nội dung GIÁC NGỘ của người có tên A DI ĐÀ, thờ PHẬT A DI ĐÀ nghĩa là anh thực hành theo những gì vị này đã GIÁC NGỘ được trong đời sống thực tiễn của vị A DI ĐÀ này. Vậy nên, một vị PHẬT đã nói “chúng sinh bình đẳng” và “Ta là PHẬT đã thành và các ngươi là PHẬT sẽ thành!”. Do đó, ai cũng có thể GIÁC NGỘ nếu có tu dưỡng bản thân và có cơ sở lý luận của việc tu dưỡng ấy hướng về con người, vạn vật cách thiện lành… ai cũng có thể GIÁC NGỘ thì ai cũng có thể là PHẬT nếu đạt được như vậy.
Hai là: Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng được gọi là PHẬT khi cả cuộc đời của Người đã cống hiến cho dân, cho nước, đem lại độc lập cho dân tộc, giải phóng con người khỏi ách nô lệ tinh thần và thể xác. Hệ thống triết lý và tư tưởng của Người – Hồ Chí Minh là hệ thống giá trị đạo đức hoàn hảo cho mọi tầng lớp xã hội từ nhân dân đến mọi cán bộ các ngành nghề (trong đó có giới nghệ sĩ của anh nữa đó Thành Lộc), hệ thống triết lý và tư tưởng Hồ Chí Minh xứng đáng là một bộ giáo lý dành cho con người và do vậy nên Hồ Chí Minh xứng đáng được danh xưng một người GIÁC NGỘ, một vị PHẬT: PHẬT HỒ CHÍ MINH của Nhân dân Việt Nam theo đạo PHẬT!
Thế giới đã ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Danh nhân Văn hoá thế giới. Người xứng đáng là PHẬT khi đã giáo dục, lãnh đạo và rèn luyện quần chúng nhân dân làm cách mạng: giải phóng được cả dân tộc khỏi đô hộ, xâm lược, khỏi nô lệ tinh thần từ thực dân – phong kiến… Ngồi chung với các vị PHẬT khác của Phật giáo là hoàn toàn xứng đáng và đầy đủ điều kiện của một vị PHẬT.
Cuối cùng: Tu hành là cách ứng xử của bản thân theo giáo lý của tôn giáo mình trước mọi biến động xung quanh, trước mọi bất trắc của cuộc sống chứ không phải là vô chùa hay chủng viện đóng cửa lánh đời thì gọi là tu. 
Trước cái hay cái tốt mà không biết tôn vinh để xã hội học tập thì không xứng đáng bậc tu hành!
Anh Thành Lộc quá chấp nhất và thái độ xem thường lãnh tụ thấy rõ. Trước đây, anh từng có nhiều dòng trạng thái Facebook không ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chửi cảnh sát cơ động… tâm tư anh quá rõ nên chỉ viết ít dòng gửi anh và để cộng đồng biết rõ cái tâm đen tối của anh, cũng như bản thân anh dốt nát về tôn giáo nhưng vẫn lắm mồm về tín ngưỡng.
Đúng là dốt và ngu thì chỉ làm trò cười thôi anh hề ạ!
Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Một bình luận trong “THÀNH LỘC – ANH CHỈ LÀ ANH HỀ DỐT NÁT VỀ TÔN GIÁO THÌ ĐỪNG THỂ HIỆN ĐỐ KỴ VỚI TÔN GIÁO!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)