Phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam không có tự do mạng xã hội

Phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam không có tự do mạng xã hội

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Từ khi ra đời đến nay, mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phổ biến nhất. Bên cạnh nhiều thuận lợi, tính năng ưu việt của nó là sự kết nối toàn cầu, thì mạng xã hội đang thực sự nảy sinh nhiều mặt trái, nhất là việc một số phần tử cơ hội lợi dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cho nên, nhận rõ các quan điểm sai trái và đưa ra các luận cứ khoa học để phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái đó là việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Chúng ta biết rằng, với cơ chế hoạt động của mạng xã hội có tính chất tương tác cao, dễ dàng chia sẻ những thông tin cá nhân với nhau, nên đã thu hút số người tham gia ngày càng đông, trong đó có giới trẻ. Điều này đã tạo ra mặt thuận lợi cho mọi thành viên khi tham gia mạng xã hội, đó là có thể chia sẻ cũng như tìm kiếm những thông tin cần thiết phục vụ nhu cầu hoạt động riêng của từng người. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin chính thống, bổ ích, có tính chất giáo dục, còn có các thông tin không chính thống, sai sự thật, xuyên tạc, cổ súy cho lối sống lệch chuẩn cũng được đưa lên mạng xã hội với các mục đích khác nhau. Do đó, mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng phổ biến nhất hiện nay là sử dụng các mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Google, Youtube…, để kêu gọi độc giả tham gia trao đổi ý kiến. Mục đích là cổ súy, ủng hộ các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Các thế lực thù địch với cách nhìn phiến diện cho rằng, ở Việt Nam không có tự do mạng xã hội, rằng mạng xã hội ở Việt Nam bị đàn áp, người dùng mạng xã hội không được bày tỏ chính kiến, suy nghĩ của mình… Nhưng có phải ở Việt Nam mạng xã hội không được hoạt động tự do và bị đàn áp không? Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt nhằm kích động, chia rẽ trong xã hội, tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào nước ta. Thực tế, mạng xã hội được du nhập vào nước ta từ những năm 2000 dưới hình thức các trang nhật ký điện tử (Blog). Đến nay, có khoảng 300 trang mạng xã hội khác nhau đã đăng ký hoạt động và có trên 35 triệu tài khoản đang hoạt động. Ở Việt Nam, thông qua các trang mạng xã hội, người dân có thể bày tỏ thông tin và chính kiến của mình; không những thế còn có nhiều cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã sử dụng mạng xã hội để làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính và liên hệ trực tiếp với người dân… Những việc đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ ở Việt Nam đã minh chứng rằng ở Việt Nam không có chuyện đàn áp mạng xã hội, mà trái lại còn được Đảng, Nhà nước bảo đảm sự phát triển tự do…

Trước yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh Quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau: Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với Nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã hội. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai là, lãnh đạo các cơ quan của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội cần kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Ba là, các cơ quan chức năng cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá trên mạng xã hội để đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Mặt khác, cần nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới để có biện pháp xử lý kịp thời. Bốn là, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên cung cấp những thông tin chính thống thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội nhằm định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Năm là, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan trong việc quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả. Đặc biệt, phải chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội, nhằm vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung độc hại.

PHẠM NGỌC HÒA

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)