ĐẠI SỨ QUÁN SÉC KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN THÚY HẠNH LIỆU CÓ HỢP LÝ KHÔNG ?

ĐẠI SỨ QUÁN SÉC KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN THÚY HẠNH LIỆU CÓ HỢP LÝ KHÔNG ?

 

[email protected]

Một sự thật rất đáng tiếc diễn ra sau khi Nguyễn Thúy Hạnh (một đối tượng chống đối Nhà nước cực đoan) vừa bị bắt, ngay lập tức có nhiều tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam đưa ra quan điểm cho rằng Nguyễn Thúy Hạnh vô tội. Một trong những tổ chức, cá nhân kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Thúy Hạnh trong đó có Đại sứ Quán nước Cộng Hòa Séc tại Hà Nội vừa có bài đăng trên trang đại diện pháp nhân của mình như sau:

Bản dịch tiếng Việt “Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và những cáo buộc chống lại bà. Đó là một người đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ các gia đình của những người bị giam giữ một cách bất công. Chúng tôi kêu gọi thả bà Nguyễn Thúy Hạnh ngay lập tức và vô điều kiện… “, với việc lên tiếng ủng hộ cho một đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho đối tượng này tôi e rằng về mặt ngoại giao là hoàn toàn chưa hợp lệ.Bởi lẽ, trước tiên xét về mặt quan hệ quốc gia với mối quan hệ bình đẳng trong thế giới phẳng này thì đây là mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không có việc ràng buộc, o ép lẫn nhau trong quan hệ ngoại giao. Hơn thế nữa, luật pháp quốc tế cũng đã quy định rất rõ về quyền tự quyết, đồng thời lên tiếng kêu gọi không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Với những thông tin liên quan đến Nguyễn Thúy Hạnh có lẽ rằng các nhà ngoại giao cũng đã hiểu được phần nào về độ chây ỳ, cố tình xâm phạm đến các khách thế được pháp luật bảo vệ. Đáng chú ý hươn, bà Hạnh đã nhiều lần được các cơ quan chức năng khuyên răn, lên tiếng cảnh báo như vẫn quen thói, “ngựa quen đường cũ” tiến hành các hoạt động xâm phạm đến lợi ích cơ bản của các tổ chức, cá nhân. Bản thân Hạnh cũng có đầy đủ nhận thức để biết rằng những việc mình làm là sai, là vi phạm pháp luật thì không có lý gì đối tượng vẫn tiếp tục gây ra hậu quả xấu ngoài việc ý chí của đối tượng đã xác định mục tiêu rõ ràng về các hoạt động này.

Về mặt phát ngôn trên phương diện ngoại giao của Đại sứ quán Séc tại Hà Nội tôi cho rằng đúng ra họ nên cân nhắc một cách kỹ lượng, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, cần phải xác định rõ ràng mối quan hệ giữa 2 quốc gia, dân tộc là mối quan hệ bền vững, nồng ấm, tôn trọng lần nhau, việc đưa ra quan điểm mang tầm quốc gia với một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thể hiện sự can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia là điều chưa hợp với thông lệ quốc tế. 

Điều đó càng chứng tỏ được các vấn đề này đang đi theo sự chủ quan, thiếu thiện chí của một bộ phận người luôn lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. 

Dĩ nhiên, với tư cách là một quốc gia có độc lập, chủ quyền, các hoạt động can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia là điều không hợp lý và cần phải lên án.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)