MỌI CÔNG DÂN KHÔNG ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ

MỌI CÔNG DÂN KHÔNG ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ

Có thể khẳng định rằng đây là quan điểm, mục tiêu chính trị hướng đến của tất cả Đảng, phái chính trị của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (trừ các quốc gia quân chủ và quốc giáo – Vatican). Đó cũng là mong ước của mọi công dân của mọi quốc gia trên thế giới này. 

Ngay trong mục tiêu hướng đến của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng lấy “tự do” làm mục tiêu của xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là lý do mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lấy “dân chủ” – “tập trung dân chủ” là tiêu chí, nguyên tắc hoạt động của mình.

Vì lẽ đó, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt quan điểm chính trị của mình mà không ai có quyền ngăn trở, bởi quyền ấy đã được Hiến Pháp quy định. Tuy nhiên, lợi dụng các quyền ấy nhằm chống Nhà nước, nhằm làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khác hay tổ chức khác là VI PHẠM PHÁP LUẬT.

Mỗi người đều có quyền biểu đạt quan điểm của mình nhưng nếu quan điểm ấy được chứng minh là sẽ gây hoặc gây tổn hại đến xã hội thì quan điểm ấy là quan điểm sai trái. Pháp luật Việt Nam quy định các hành vi nào là sai trái sẽ bị xử lý theo các Bộ luật Dân sự, Hình sự… và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có Bộ quy tắc đối với Đảng viên là “những điều Đảng viên không được làm”, gần đây nhất là 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, tự diễn biến và tự chuyển hoá trong cán bộ – Đảng viên.

Như vậy, việc đấu tranh với một quan điểm được những người tham gia đấu tranh – trong quá trình đấu tranh và tranh luận đã chứng minh quan điểm “vinh danh lính ngụy VNCH có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm – HS 1974” là quan điểm sai trái vi phạm pháp luật Việt Nam vì tuyên truyền tư tưởng dẫn dắt đến chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm sai trái đó còn vi phạm vào các quy định của 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến và tự chuyển hoá mà Nghị quyết TW4 khoá 12 đã chỉ ra.

Vì lẽ đó, việc đấu tranh với các quan điểm sai trái vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định của Đảng là nhằm bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ Đảng và bảo vệ vệ thành quả cách mạng Việt Nam. Vậy: biểu hiện của những người tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái như thế há chẳng phải là biểu hiện của “tinh thần yêu nước” hay sao???

Riêng về các cơ quan chức năng thực thi pháp luật thì chắc chắn họ sẽ xử lý bất kỳ ai có biểu hiện vi phạm pháp luật. Vấn đề này tôi xin ủng hộ vị “Đại tá Công an về hưu” dưới đây, cần thiết phải đưa nhóm người đang đấu tranh với quan điểm sai trái “vinh danh lính ngụy VNCH có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm” để xem trước pháp luật, trước Đảng quan điểm đó được phán xét thế nào và kẻ phát ngôn ra nó, hành xử theo đó trong các cơ quan chính quyền thời gian qua sẽ được nhìn nhận thế nào!

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)