CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VÀ CHIÊU BÀI THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC KHOÁC ÁO “ĐỘC LẬP” ĐỂ CHỐNG ĐỐI

CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VÀ CHIÊU BÀI THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC KHOÁC ÁO “ĐỘC LẬP” ĐỂ CHỐNG ĐỐI

Để đáp ứng đòi hỏi của các hiệp định mậu dịch tự do, trong đó có Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam đã sửa đổi Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. trong đó có một quy định cho phép người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn (Điều 170, Bộ luật Lao động).

CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VÀ CHIÊU BÀI THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC KHOÁC ÁO “ĐỘC LẬP” ĐỂ CHỐNG ĐỐI

Lợi dụng quy định này một số đối tượng tổ chức khởi xướng và tự xưng “Công đoàn độc lập Việt Nam” lại không đăng ký, không tiến hành các thủ tục xin phép thành lập và cũng không có kế hoạch, xu hướng xin phép thành lập, điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật, hoạt động trái với quy định pháp luật.

Mục đích những người khởi xướng cho hội nhóm này được tuyên bố trên các diễn đàn, mạng xã hội, cho thấy động cơ, ý đồ tiêu cực. Chắc hẳn do nhận biết được việc nếu xin thành lập một cách chính danh với mục đích đã nêu thì chắc hẳn những tổ chức, hội nhóm như vậy sẽ bị chính người lao động lên án nên không dám công khai, minh bạch, không tuân thủ các quy định luật pháp mà chọn theo hình thức âm thầm, tự phát.

Mặt khác, việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, lâu nay đã được hệ thống Công đoàn các cấp, mà cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện có hiệu quả, bảo đảm việc các quyền và lợi ích của người lao động được tôn trọng thực hiện

Với việc thành lập không chính danh, kêu gọi thành lập một cách lén lút, không tuân thủ các quy định pháp luật, cái gọi là “Công đoàn độc lập Việt Nam” là một tổ chức bất hợp pháp. Thực chất, đó là cái cớ mà các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối muốn lập ra nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Với “Công đoàn độc lập”, mặc dù đang trong quá trình vận động thành lập một cách bất hợp pháp nhưng tổ chức này cũng giống các tổ chức mang các mác “độc lập” khác (Hội nhà báo độc lập, Văn đoàn độc lập…) đều được thành lập với mục đích là sử dụng như công cụ để xuyên tạc, chống phá chế độ, tiến hành các hoạt động đối lập với các cơ quan của hệ thống chính trị. Do đó, người lao động cần nhận thức chính xác về tính hợp pháp cũng như ý đồ, mục đích của tổ chức này để không bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia./.

NGẠO

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)