MẠNG XÃ HỘI – INTERNET LÀ KÊNH DƯ LUẬN XÃ HỘI CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN

MẠNG XÃ HỘI – INTERNET LÀ KÊNH DƯ LUẬN XÃ HỘI CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN

Kể từ khi mạng xã hội – Internet phát triển, nhất là nền tảng mạng xã hội Facebook, Youtube, Twitter… google đạt con số trên 65 triệu tài khoan đã đặt ra vấn đề: một xã hội mới đang hình thành – xã hội ảo trong thế giới thật. Sự tích cực của Internet và mạng xã hội đã mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, mang lại nhiều thu nhập cho doanh nghiệp, cá nhân người sử dụng nó; đây còn là môi trường liên kết xã hội, liên kết con người… tạo sự phát triển cho xã hội trong nhiều lĩnh vực về văn hoá – xã hội – chính trị – nhân đạo; đây cũng là môi trường chưa nhiều kiến thức của nhân loại trên toàn thế giới, tạo điều kiện học tập, giao lưu văn hoá, tri thức cho nhân loại. Sự tích cực ấy là rõ ràng và không thể phủ nhận, nhưng, đây là môi trường “mở” là nơi “giao lưu” của các “dòng chảy” về tri thức và văn hoá, và cả những thứ phi văn hoá, phản tri thức, cực đoan tư tưởng, tuyền bá bạo lực và còn là nơi tội phạm hoạt động.


Chính vì vậy, việc quản lý và xem mạng xã hội – Internet là việc làm cần thiết và cấp bách đối với Đảng và Nhà nước. Vì nhân dân đang sử dụng nó, Đảng viên cũng đang dùng nền tảng này giao lưu, học tập, trao đổi quan điểm trong nhiều lĩnh vực – trong đó có lĩnh vực chính trị, quản lý xã hội… nên hơn hết, sự quản lý mạng xã hội – Internet mà theo đó là xem đây là một kênh dư luận xã hội để Đảng và Nhà nước nắm bắt dư luận xã hội mà hoạch định chính sách trong quản lý xã hội, đề ra chủ trương để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể trên cơ sở nắm bắt dư luận xã hội từ mạng xã hội – Internet.

Chính vì lẽ đó, việc nhiều luồng ý kiến trong cùng một vấn đề nảy sinh trên không gian mạng là cơ sở, quan điểm, ý kiến… của lòng dân. Nắm bắt được dư luận xã hội chính là điều kiện phản bác các quan điểm sai trái từ trong nhân dân, giải độc thông tin từ các thông tin từ các thông tin xấu độc trên không gian mạng cho nhân dân. 

Ví như luồng ý kiến thừa nhận tính chính danh của ngụy VNCH là chính quyền, thừa nhận đội quân tay sai – đánh thuê là quân đội, lính ngụy VNCH có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm… và kèm theo đó là các hoạt động vinh danh những “trường sinh linh giá” này của một bộ của Chính phủ, của Báo Nhân Dân, của một bộ phận Đảng viên (cả quân nhân và tướng lĩnh quân đội và Công an), của Ban Tuyên giáo TW… chưa kể hình ảnh lính ngụy VNCH được bọn phản động “bình thường hoá” trong xã hội qua cái gọi là “yêu đồ lính”, trên các kênh YouTube được tiếp cận trực tiếp qua các điện thoại – television (TiVi) thông minh… Nếu những luồng ý kiến và quan điểm và hành vi sai trái này không bị phản đối thì há chẳng phải trên không gian mạng – trong xã hội chỉ tồn tại một luồng dư luận xã hội ủng hộ chế độ đánh thuê – bù nhìn VNCH với sự trở lại của nó cách nhẹ nhàng từ “lòng dân”???

ĐỐI VỚI THẾ HỆ TRẺ: Nếu không có sự phản bác các luồng quan điểm sai trái (nêu trên) của những con người có “thân phận” trong xã hội và chính quyền, của những tổ chức của Đảng và Chính quyền thì đương nhiên là những quan điểm sai trái đó sẽ trở thành NHẬN THỨC của họ. Bằng lương tâm, chắc chắn một “chính quyền VNCH” bị xâm lược với sự “hy sinh của những người lính VNCH có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm” sẽ được họ ca ngợi… và lúc ấy, mọi giá trị của cách mạng Việt Nam sẽ biến mất, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trở thành lừa bịp khi Mỹ ở Việt Nam chỉ là để giúp đồng minh là “chính quyền VNCH”… chế độ XHCN trở thành chế độ do “miền Bắc xâm lược miền Nam” mà có.

Vì lẽ đó, chẳng có tên Phản động nào có quyền “báo cáo BCA” bắt hay xử lý bất kỳ ai tham gia mạng xã hội, vì đó là quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, và cũng chẳng có tên phản động nào có quyền cấm quần chúng nhân dân tham gia chống diễn biến hoà bình theo chủ trương của Đảng để bảo vệ chế độ cả.

Trên mạng xã hội đang có tư tưởng “làm cha thiên hạ” là “một mình một chợ” được vinh danh, tôn vinh lính ngụy VNCH (lính đánh thuê cho Mỹ) có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, bọn nó không cho ai có quyền phản bác chúng.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)