PHẢN ĐỐI QUAN ĐIỂM XÉT LẠI LỊCH SỬ DÙ VỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO

PHẢN ĐỐI QUAN ĐIỂM XÉT LẠI LỊCH SỬ DÙ VỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO

Mấy năm nay, khi nổi lên tranh chấp gay gắt trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, một số người cố ý và cả vô tình đã xét lại lịch sử theo hướng tuyên truyền cho chế độ tay sai – bù nhìn – đánh thuê VNCH với lý do: lấy lại Hoàng Sa. Nhìn về lý do này có thể thấy nó vô cùng hợp lòng dân – dân tuý nên được lan truyền sâu rộng trong quần chúng và cả cán bộ, Đảng viên từ Trung ương đến địa phương.

Về quan điểm này, xét trên phương diện “văn hoá – tư tưởng” và luật pháp, tôi nhận thấy có dấu hiệu “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Cụ thể:

1- Như luận giải của những người có quan điểm này thì họ đã xét lại lịch sử và xuyên tạc lịch sử khi cố tình “hợp thức hoá tính chính danh của VNCH” trong khi về thực chất đây là chế độ phi dân chủ được Mỹ dựng lên để cai trị thuộc địa trên cơ sở “xé Hiệp định Giơ-ne-vơ”.

Tôi cho rằng: Nếu hợp thức hoá tính chính danh của VNCH tại Miền Nam Việt Nam thì đồng thời thừa nhận suốt từ 1956 – 1975 Mỹ không xâm lược Việt Nam và cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” hay “miền Bắc xâm lược miền Nam”. Đây có hai viễn cảnh: 

a) Mỹ “trắng án” xâm lược Việt Nam mà chỉ ở Việt Nam để bảo vệ đồng minh; 

b) VNDCCH – Miền Bắc trở thành mị dân khi suốt mấy mươi năm tuyên truyền “Mỹ xâm lược” để tạo cớ “xâm lược miền Nam”.

Nói như vậy chính là chính quyền hiện tại là chính quyền bất hợp pháp, là do xâm lược mà có. Điều này cũng tương tự như ta tố Trung Quốc xâm lược, chiếm đoạt Hoàng Sa trái phép và không thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa vậy.

Do đó, tôi cho rằng: quan điểm thừa nhận tính chính danh của VNCH chính là biểu hiện, dấu hiệu “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. 

2- Vai trò của Pháp ở Việt Nam là THỰC DÂN chứ không phải ÂN NHÂN giữ Hoàng Sa. Vì không có sự xâm lược của bọn thực dân Pháp thì Hoàng Sa vẫn là của Việt Nam. 

Tôi cho rằng: Pháp và Mỹ là quân xâm lược, với chúng ta thì chúng và Trung Quốc đều như nhau, đều đến Việt Nam với thân phận xâm lăng. Mỹ hay Pháp nếu có thực hiện chiến đấu với Trung Quốc thì chỉ là chúng bảo vệ vùng lãnh thổ chúng đã cưỡng chiếm của Việt Nam, chứ chúng hoàn toàn không phải thay Việt Nam thực hiện việc “kiểm soát” Hoàng Sa “liên tục” như cách những người có quan điểm này lý giải. 

Mặt khác, trên thực tế: Dân tộc Việt Nam trải qua chiến tranh liên tục vẫn liên tục chiến đấu bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải chưa ngơi nghỉ một ngày. Chiến tranh với Pháp và Mỹ là để giành lại chủ quyền của Việt Nam, vậy nên, không có chuyện thừa nhận chủ quyền của Pháp và Mỹ tại Việt Nam.

Tôi cho rằng: chúng ta đấu tranh với Trung Quốc để đòi lại chủ quyền biển đảo nhưng nhất định không phải vì vậy mà sửa lại lịch sử. Trên thực tế thì việc sửa lại lịch sử – như thừa nhận tính chính danh của VNCH (cũng như thừa nhận chủ quyền của Pháp trên lãnh thổ Việt Nam – ảnh chụp status) là chỉ phục vụ cho mục đích ích kỷ của một số người muốn vực dậy thây ma này (và một số người vô tri khác) chứ mớ lý luận này chẳng có giá trị pháp lý gì để lấy đó làm cơ sở đòi lại biển đảo. 

3- 74 lính Mỹ – người Việt đánh thuê cho quân xâm lược Mỹ là có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm.

Tôi cho rằng: Thời gian Mỹ xâm lược nước ta ở miền Nam thì miền Nam nước ta không có chính quyền nhân dân. “Chính quyền” ở miền Nam vào thời gian này là loại “chính quyền tay sai” phục vụ cho quá trình quản lý thuộc địa của Mỹ. 

Cái gọi là “Tổng thống VNCH” Ngô Đình Diệm (và Mỹ) từng tuyên bố “Biên giới Hoa Kỳ kéo dài từ Alaska đến vĩ tuyến 17”. 

hay 

“Tổng thống VNCH” Nguyễn Văn Thiệu từng tuyên bố rằng “chúng ta là lính đánh thuê” và “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”

Lẽ đó, lính VNCH suy cho cùng là một sắc lính trong hàng ngũ lính đánh thuê có nhiều sắc tộc của Mỹ tại Việt Nam chứ bản thân họ không làm “lính” vì “trách nhiệm với đất nước”. Việc họ ở Hoàng Sa – 1974 là thực hiện “trách nhiệm lính đánh thuê” giữ tiền đồn của Mỹ trên biển chứ không phải là vì “trách nhiệm bảo vệ tổ quốc” như một số người nói. Là lính đánh thuê thì cái hướng tới của họ là TIỀN chứ không có giá trị gì khác, vì vậy nên họ sẵn sàng cởi bỏ quân phục mà không có chút tự hào nào, danh dự và trách nhiệm nào ràng buộc vào ngày 30/4/1975.

Vì vậy, ai nói 74 lính VNCH ở Hoàng Sa 1974 có tinh thần yêu nước là nói sai, nói bậy nói bạ và có ý đồ vực dậy thây ma VNCH chứ chẳng phải là có lòng dạ yêu nước hay mục đích đòi lại biển đảo như họ nói.

Bình luận của Bác Thai Trinh Minh: Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã cướp lãnh thổ Việt Nam, sử dụng ngụy quân ngụy quyền kiểm soát lãnh thổ Việt Nam là sự thật hiển nhiên. Việc Trung Quốc cướp đảo của Việt Nam là cướp từ tay bọn ăn cướp, có nghĩa Trung Quốc là tên ăn cướp thứ 2, tên xâm lược thứ hai. Theo luật pháp quốc tế, Trung Quốc phải trả lại lãnh thổ Việt Nam.

Theo cách lý luận trên đây có nghĩa là Pháp chả xâm lược, chả nô dịch, chả thực dân, Mỹ cũng vậy chả xâm lược gì? ngụy quyền là chính danh, Miền Bắc là “tiến chiếm”, vậy thì chả có gì để đòi từ quốc tế cả. TQ nó cũng có thể bảo, nó lấy từ tay ngụy (chính danh mà) chứ có lấy từ tay Hà Nội đâu?

Đây là lý luận của một kẻ bán nước công khai. Không thể nói là thiếu hiểu biết hoặc hồ đồ được. Đây là phát biểu của một kẻ phản quốc, muốn chính danh cho chính tàu khựa. Có thể ông ta có được khoản lợi ích nào từ Bắc Kinh để phát biểu những câu ngu xuẩn này?

Hay thật, nhân dân Việt Nam lại rộng rãi tới mức trả lương, cung cấp bổng lộc cho kẻ phản quốc công khai! Đây là gì? hơn cả nuôi ong tay áo, đây là nuôi cả cá sấu trên gường.


Còn nữa…

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)