LOGIC

LOGIC

Hôm qua, mình nhắn tin với chú về vấn đề “có một số ý kiến cho rằng trước 1975, ở miền Nam có hai chính quyền, qua đó người ta thừa nhận VNCH là một chính quyền, xem việc đấu tranh với các “nhà sử học” về việc họ bỏ thân phận “ngụy” của VNCH trong sách lịch sử là không cần thiết. Chú đã trả lời mình thế này:

“Theo chú biết, từ 1968-1969 đến 1975 ở miền Nam có Chính phủ CM lâm thời CHMNVN với nòng cốt là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Việc chính phủ này ra đời nằm trong sách lược đấu tranh ngoại giao do Đảng ta lãnh đạo. Đến 1976 nước ta đã bầu ra quốc hội thống nhất và nhà nước thống nhất. Đảng và nhân dân ta chưa bao giờ thừa nhận thể chế chính trị tự xưng Việt Nam Cộng hoà là một thể chế chính trị hợp pháp của một quốc gia nào. Ai thừa nhận chúng là một chính phủ hợp pháp của một “quốc gia miền Nam Việt Nam” là trái với quan điểm của Đảng, trái với sự thật lịch sử.”

Mình hoàn toàn đồng thuận với thông tin và quan điểm của chú, nhưng lo ngại là “có rất nhiều cán bộ – Đảng viên của mọi ngành, mọi cấp đang hiểu vấn đề rất phi logic. Theo mình, thay đổi thân phận của một chủ thể trong cuộc chiến tranh chống xâm lược Mỹ tại miền Nam Việt Nam thì các thân phận còn lại cũng sẽ thay đổi. Ở đây, mình phân tích ra hai trường hợp với viễn cảnh khả dĩ chắc chắn sẽ diễn ra như thế:

1. Nếu VNCH là ngụy, tay sai của Mỹ tại Việt Nam, thừa lệnh Mỹ canh giữ thuộc địa hay chiến đấu chống Cộng cho Mỹ tại miền Nam nước ta (lính đánh thuê) thì lẽ đương nhiên là cuộc chiến chống xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai sẽ chính nghĩa, cách mạng Việt Nam là công trạng sáng lạn sử sách.

2. Nếu VNCH là chính quyền. Vấn đề này sẽ nảy sinh quan điểm: cách mạng Việt Nam là cuộc xâm lược của “chính quyền VNDCCH” đối với “chính quyền VNCH”, bất kể “bản chất của VNCH” có thế nào thì nếu thừa nhận nó chính danh thì mọi xâm phạm vào “lãnh thổ” của VNCH là xâm lược.

Chưa kể, thừa nhận VNCH là chính quyền thì đương nhiên Mỹ ở Việt Nam là để giúp đồng minh VNCH chứ không phải là xâm lược, vậy há chẳng phải lính Mỹ giết hại người Cộng sản là vì “làm nghĩa vụ quốc tế”, là “giúp đồng minh” chứ không hề có tội lỗi gì với dân tộc Việt Nam???!!! Như vậy, những tuyên truyền của cách mạng về “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” là mị dân??? Vì có sự tồn tại của “chính quyền VNCH” thì không có “Mỹ xâm lược”, và cũng vì vậy mà sẽ không có “kháng chiến chống Mỹ”, dĩ nhiên là theo viễn cảnh logic này thì các Huân chương, huy chương kháng chiến chống Mỹ sẽ trở nên “mị dân”!

Đây còn là quan điểm sẽ gây chia rẽ. Thử hỏi: nếu VNCH là “chính quyền” thì khác gì thừa nhận “Việt Nam nội chiến”, và khi đó, lấy câu nói của Bác Hồ gán vào sẽ trở nên mâu thuẫn ngay “dân tộc Việt Nam là một…”. Nếu thừa nhận Việt Nam nội chiến thì những người chết dưới tay súng của nhau là đương nhiên, chẳng có ai có công trạng gì để làm “liệt sĩ” cả. Vậy thì chẳng khác nào đánh đồng “lính ngụy cũng giống như bộ đội cụ Hồ”… giá trị vĩ đại của cách mạng Việt Nam biến mất.

Mình, từ nhỏ được các cô, bác kể chuyện về lịch sử. Khi mới được kết nạp Đoàn cho đến sau này thì thân phận ngụy VNCH vẫn là tiền đề để mình tin tưởng vào sự chính nghĩa của cách mạng Việt Nam, mấy năm nay tự dưng lại có các quan điểm sai trái này, bản thân mình không lăn tăn nhưng lại lo cho những bạn trẻ khác, bởi họ là tương lai của đất nước, của chế độ.

Chú đã nói với mình thế này: “Con hỏi những đảng viên của ĐCSVN xem ở đâu và lúc nào ĐCSVN công nhận cái “Chính phủ VNCH” và cái “Quốc gia Miền Nam Việt Nam” ấy.”

Đúng vậy, ngay cả bài báo mới nhất đăng trên báo chí của Đảng cũng không thừa nhận VNCH là một chính quyền. Vậy mà sao lại thấy đây đó, trong cả công an và quân đội, đảng viên tự nhiên lại thừa nhận? Họ hiểu sai chủ trương của Đảng hay họ đã “tự diễn biến”, đã “suy thoái về tư tưởng chính trị”???

Chú nói “Dù gì thì ai đang là đảng viên của ĐCSVN phải tuân thủ và thi hành theo các nghị quyết của Đảng”. 

Mình cho rằng: “Vậy thì những người đang nói ngược lại nghị quyết của Đảng, hẳn đã vi phạm kỷ luật Đảng!” Hoặc “đã phản bội”!

Bản thân mình tin vào Đảng viên và nhất là cán bộ an ninh về tư tưởng – văn hoá… nếu bản thân mình không nhận thức được từ đầu thì khi tiếp cận với những quan điểm sai trái đó, hẳn, mình đã sai trái.

Kết thúc câu chuyện của mình và chú, chú đã nói: “Chưa phải người cán bộ nào (ở tất cả các ngành) đều vững vàng về lập trường chính trị và hiểu sâu sắc về lý luận chính trị, kể cả ở một số người đã có Bằng Cao cấp lý luận chính trị. Đó là thực tế khó tránh khỏi Nghĩa ạ.”

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

2 bình luận trong “LOGIC

  1. Họ là chính quyền tay sai, chính quyền bù nhìn, gọi theo cách cổ truyền là ngụy quyền hoặc chính quyền ngụy, như ngày xưa là "ngụy triều" hoặc "ngụy quan" thời phong kiến.

    Họ không phải là 1 nhà nước, 1 nước hay 1 quốc gia ("Việt Nam cộng hòa").

    Các bác tham khảo thêm ở đây bài này rất chặt chẽ.

    https://chientranhvietnam.wordpress.com/2020/04/11/chien-tranh-viet-nam-chinh-quyen-nguy-quyen/

    1. Theo mình thì đã “chính” thì không phải “ngụy”, nên gọi “chính quyền ngụy” là chưa phù hợp. Còn nếu không gọi nó là “ngụy” thì hẳn nó đương nhiên là “chính”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)