LUẬT SƯ HÀ HUY SƠN VÀ NGÔ NGỌC TRAI KÍCH ĐỘNG PHÁ HOẠI BẦU CỬ

LUẬT SƯ HÀ HUY SƠN VÀ NGÔ NGỌC TRAI KÍCH ĐỘNG PHÁ HOẠI BẦU CỬ


Viễn

Mấy ngày gần đây, xuất hiện hai bài viết của hai ông luật sư Hà Huy Sơn và Ngô Ngọc Trai bàn về vấn đề bầu cử trên mạng. Điểm chung của hai bài viết này đó là hai ông luật sư đểu cho rằng bầu cử chỉ là quyền của công dân, không phải nghĩa vụ công dân. Hai ông cho rằng tìm đỏ mắt trong các điều luật cũng không thấy điều luật nào quy định bầu cử phải là nghĩa vụ công dân.

Trên cơ sở luận điểm đó, hai ông luật sư này cho rằng bầu cử đã là quyền và không phải nghĩa vụ thì người dân có quyền không đi bầu cử.

Không khó để nhận ra ý đồ của hai ông luật sư đó là kích động người dân không đi bầu cử để phá hoại kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thế nhưng tôi cho rằng, với trình độ luật sư mà hai ông viết thế này thì thấy quan ngại cho tư duy nhận thức của các ông quá.

Nói về vấn đề quyền và nghĩa vụ bầu cử, Hiến pháp 2013 đã quy định rất rõ đây vừa là quyền vừa là nghĩa vụ trách nhiệm của công dân:

Điều 27 Hiến pháp hiến định: Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.

Chắc là mấy anh luật sư chỉ đọc đến đoạn này.

Tuy nhiên, trên thực tế quyền bao giờ cũng đi kèm với nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ cũng đi kèm với quyền và không nhất thiết bao giờ cũng phải luật hóa.

Điều 15 Hiến pháp ghi rõ: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội”.

Như vậy trong vấn đề bầu cử, công dân có quyền bầu cử và cũng phải có nghĩa vụ bầu cử. Đó là sự thể hiện trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, góp phần xây dựng đất nước.

Thế nên nếu ai đó nói rằng bầu cử chỉ là quyền không phải nghĩa vụ hòng kích động phá hoại bầu cử thì đó là một lối suy nghĩ rất thiển cận và một cách tiếp cận vấn đề rất hạn hẹp.

Hai ông luật sư nhận thức như thế này hèn gì mà hai ông thuộc liên doanh hợp tác xã luật sư toàn thua, bào chữa vụ nào là thua vụ đó.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)