Danh hiệu anh hùng không phải là “Kim bài miễn tử”

Danh hiệu anh hùng không phải là “Kim bài miễn tử”

Danh hiệu anh hùng LLVTND, anh hùng lao động là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các thời kỳ của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN. Đây là danh hiệu vinh dự nhà nước dành cho những tập thể, cá nhân xứng đáng, không phải là “Kim bài miễn tử” để khỏa lấp, che đậy, bao biện cho những hành động, việc làm sai trái, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, phản bội lại Đảng, Nhà nước, chế độ của bất cứ một ai. Đảng, Nhà nước trao tặng được thì cũng có thể tước bỏ được nếu tập thể, cá nhân không còn xứng đáng với danh hiệu vinh dự ấy.

Thực tế đã chứng minh:

– Đầu năm 2014, Ông Hồ Xuân Mãn, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa thiên – Huế, bị tước danh hiệu anh hùng LLVTND. Trước khi được phong tặng danh hiệu anh hùng, dư luận về ông Hồ Xuân Mãn đã có nhiều điều tiếng không hay, khẳng định ông Mãn khai man thành tích, thậm chí có ý kiến nói rằng ông Mãn như ông “vua” trong tỉnh. Thế nhưng Hồ Xuân Mãn vẫn lọt qua khe cửa hẹp để nhận danh hiệu anh hùng dẫn đến ngay sau đó bị tước bỏ.

– Từ bấy đến nay, tuy chưa thấy có thêm trường hợp nào bị tước danh hiệu anh hùng LLVTND hay anh hùng lao động, nhưng đã xuất hiện những anh hùng không còn xứng đáng, tha hóa biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thậm chí có những anh hùng phải ngồi tù, bị nhân dân lên án, phỉ nhổ như: Lê Mã Lương, Nguyễn Đức Chung…

Chính vì vậy, không kẻ nào có quyền ngăn cản, bịt miệng quần chúng nhân lên tiếng vạch trần những con người không xứng đáng hoặc không còn xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Không ai có thể lấy bất cứ lý do gì để bao biện, lấp liếm chỉ vì người này, người kia đã được phong anh hùng có nghĩa là họ xứng đáng. Hơn nữa cũng đừng vin vào lý do rằng Đảng, nhà nước không khen thưởng lầm cho ai bao giờ. Đúng là Đảng, Nhà nước không bao giờ lầm nhưng người thừa hành thì có thể bị lầm dẫn đến tham mưu không đúng hoặc cố tình bao che. Đó là tiêu cực chứ là gì. Chẳng thế mà mới đây, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ngày 17/8/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phải thừa nhận một thực tế nhức nhối: “Cần đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục chuyện trong thi đua khen thưởng cũng chạy. Chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng… Thậm chí, có trường hợp vừa phong Anh hùng xong đã phải xử lý rồi”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lúc đã phát biểu: “Hôm qua là anh hùng nhưng biết đâu hôm nay là tội phạm”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Bởi thế nên, hãy dẹp đi những luận điệu xảo ngôn, lươn lẹo.

Trịnh Lê Hoài Nam (Trần Hải Yến)

Trịnh Hoài Nam

Trịnh Hoài Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)