Bình rượu độc của Nguyễn Văn Đài

Bình rượu độc của Nguyễn Văn Đài

“Hội anh em dân chủ” là nhãn mác bình rượu độc của Nguyễn Văn Đài (kẻ đã đứng trước vành móng ngựa bị tòa tuyên án về tội danh tuyên truyền kích động chống phá Nhà nước Việt Nam). Bấy lâu nay, ông luật sư rởm này không sống bằng nghề chân chính mà chuyên đánh bóng danh tính bằng thuật khua môi múa mép loanh quanh mấy đống rác “chống cộng” điên cuồng. Nhìn lại các vụ việc mà Nguyễn Văn Đài lượm lặt, gán ghép, xuyên tạc đều thấy điểm chung là qui chụp bản chất chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Một số từ ngữ được Nguyễn Văn Đài lải nha lải nhải như: mất tự do dân chủ, chuyên quyền độc đoán.

Đi liền với đó là sự “ca ngợi” nền “dân chủ” phương Tây. Sau khi tố cáo “nền dân chủ” ở Việt Nam, Nguyễn Văn Đài “khẩn thiết” kêu gọi “ủng hộ” bằng cách tăng số lượng truy cập trang mạng xã hội của mình để “tìm kiếm và chia sẻ thông tin” (song thực chất là để nhân đó mà kiếm tiền), thậm tệ hơn là Nguyễn Văn Đài hô hào “ai thấy cảnh đàn áp, bất công” thì ghi hình gửi cho y hoặc đăng lên mạng xã hội, cùng kết bè đảng để “đấu tranh”. Đúng là giọng điệu côn đồ chính trị.

Giữa lúc cả nước đang chung sức, đồng lòng chống dịch như chống giặc, Nguyễn Văn Đài ngồi trong phòng lạnh đóng vai “anh hùng bàn phím”, phóng đãng ngôn từ “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. Ông luật sư rởm này kết tội “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” là người “cản đường thăng tiến chính trị của Võ Văn Thưởng”. Nguyễn Văn Đài dựng ra câu chuyện “bè phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam”, câu nối những tình tiết có vẻ “thâm cung bí sử” về nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những tình tiết chính trị bị Nguyễn Văn Đài phù phép thành câu chuyện hoang đường, biến thành bã độc hạ thủ những con chuột chính trị, nhưng chẳng thể nào đánh lừa được người dân Việt Nam yêu nước chân chính.


Thuyết âm mưu, thuyết cát cứ vùng miền trong hệ thống chính trị dưới con mắt của Nguyễn Văn Đài cực kỳ thâm hiểm. Trong mớ hỗn độn mà Nguyễn Văn Đài xâu chuỗi và kết nối đều ẩn chứa mầm độc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là chia rẽ sự thống nhất trong Đảng, tiếp đó là chia rẽ lòng dân đối với Đảng. Luận điệu xằng bậy của Nguyễn Văn Đài góp thêm vào âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, hòng đào khoét sự hận thù chính trị trong những kẻ từng phản bội Tổ quốc, phản bội Nhân dân. Mới đây, nhân việc ông Nguyễn Thành Phong được Trung ương điều động phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Văn Đài bịa ra tình huống giả tưởng cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ, gán cho ông Nguyễn Thành Phong “dám chống lại quyết định của Trung ương về dùng kinh phí của thành phố mua vắc xin”. Nham hiểm hơn là Nguyễn Văn Đài khịa ra kịch bản có đảo chính ở thành phố Hồ Chí Minh, nên phải điều quân đội và công an.


Nguyễn Văn Đài lộng ngôn nói rằng, “tuyên giáo nói láo”, đúng là ngôn từ chợ búa, đâu phải trí thức. Kể từ khi Đảng ra đời, ngành Tuyên giáo là binh chủng ra đời sớm nhất, gánh vác sứ mệnh đi trước mở đường, khai thông tư tưởng, đưa chủ nghĩa Mác – Lê nin thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị của Việt Nam, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.


Ngành Tuyên giáo đã đóng vai trò quan trọng trong thức tỉnh, khích lệ tinh thần tự tin, tự lực, tự cường vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đổi mới đất nước, kiên định con đường đi lên CNXH. Việc nhận xét, qui chụp của Nguyễn Văn Đài không làm ảnh hưởng tiêu cực tới ngành Tuyên giáo, bởi vì ngành Tuyên giáo gánh vác trọng trách đầy khó khăn, thách thức nhưng rất vinh quang. Hồ Chí Minh đã dạy: Trong lãnh đạo, khó nhất là lãnh đạo tư tưởng. Theo lời dạy của Người, ngành Tuyên giáo đang là một mặt trận “không tiếng súng” trong trận chiến đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.


Trước mắt, ngành Tuyên giáo là đội quân chủ lực trong tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19, sớm đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường mới. Nhân dân ta vốn có truyền thống giàu lòng yêu nước, thương nòi, một lòng tin yêu theo Đảng, theo Bác Hồ, chung sức đồng lòng dựng xây chế độ mới của dân, do dân, vì dân. Nên, bình rượu độc của Nguyễn Văn Đài cũng chỉ phỉnh lừa được vài đám ma men chính trị.

  • TTN.
nghiamyphu

nghiamyphu

Quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, phản bác các luận điệu xuyên tạc và thông tin xấu độc của các đối tượng, tổ chức phản động trong và ngoài nước trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)