Hướng dẫn thực hiện Quyết định về bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn thực hiện Quyết định về bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 1530/SLĐTBXH-LĐVLBH ngày 30/8/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-UBDN-HC ngày 29/8/2021 của UBND Tỉnh. Theo đó, Sở hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ

Hộ gia đình có người lao động không có giao kết hợp đồng lao động ( lao động tự do ) có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc một trong 04 nhóm đối tượng ( kể cả hộ có người đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ) sau:

a) Thợ hồ (không bao gồm người làm cai, thầu; tự nhận thi công, sửa chữa nhà riêng, công trình); phụ hồ.

b) Người phụ giúp việc nhà: Là những người được các hộ gia đình thuê, mướn dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, làm các công việc trong nhà theo giờ, theo ngày, theo tháng.

c) Người tự làm vá vỏ xe mô tô, xe đạp trên các tuyến lộ: Là những người thường xuyên hằng ngày chuyên vá vỏ xe mô tô, xe đạp để kiếm sống (không bao gồm những người chủ và người làm công cho các tiệm bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa xe mô tô, xe đạp).

d) Người quanh năm sống từ thu nhập chính là làm thuê, làm mướn, gồm các công việc: Trồng lúa, chăm sóc lúa, thu hoạch lúa bằng thủ công; bốc vác tại các cơ sở, cửa hàng vật tư nông nghiệp, cửa hàng vật liệu xây dựng; bốc vác lúa tại các bến bãi lên xuống tàu, ghe, xe tải; gánh cá thuê tại các chợ.

2. Điều kiện hỗ trợ

a) Hộ gia đình có thu nhập chính từ các công việc theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-UBDN-HC ( ngoài ra không còn việc làm nào khác để có thu nhập ); địa điểm làm việc tại tỉnh Đồng Tháp trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

b) Hộ gia đình không có đất canh tác ( hộ không có đất ruộng, đất vườn, đất nuôi trồng thủy sản ); hộ gia đình không có cơ sở sản xuất kinh doanh với điều kiện sinh hoạt thật sự khó khăn.

c) Đang thường trú hoặc tạm trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định của pháp luật.

3. Mức hỗ trợ:

Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 01 suất ( không bao gồm hộ gia đình đã có người nhận hỗ trợ theo Quyết định số 964/QĐ-UBDN-HC ngày 16/7/2021 của UBND Tỉnh ) .

a) Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/hộ.

b) Phương thức thực hiện: chi hỗ trợ 01 lần cho hộ gia đình.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Hộ gia đình có người thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số số 1277/QĐ-UBDN-HC đăng ký tại UBND cấp xã vào danh sách theo Mẫu số 01 kèm theo Công văn số 1530/SLĐTBXH-LĐVLBH (hoặc UBND cấp xã gửi mẫu danh sách đến các hộ gia đình ở nơi bị phong tỏa, cách ly để ghi các thông tin đăng ký và ký tên).

b) Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp xã chủ động phối hợp với Mặt trật Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng khóm, ấp thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng, nếu đủ điều kiện lập danh sách theo Mẫu số 02 kèm theo Công văn số 1530/SLĐTBXH-LĐVLBH trình UBND cấp huyện (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

c) Trong 02 ngày làm việc, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận danh sách, thẩm định, tham mưu UBND cấp huyện trình UBND Tỉnh (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

d) Trong 03 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời, giao UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện chi hỗ trợ theo quy định Mẫu số 03 kèm theo Công văn số 1530/SLĐTBXH-LĐVLBH./.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: