Quan điểm về vấn đề sao kê tài khoản từ thiện

Quan điểm về vấn đề sao kê tài khoản từ thiện

1- Phải đầy đủ các yếu tố của một bản sao kê ngân hàng nhằm chứng thực về tính pháp lý, chân thực và trách nhiệm của ngân hàng với bản sao kê – văn bản có pháp nhân mà họ phát hành.

Đây cũng là trách nhiệm và thể hiện sự tôn trọng của người kêu gọi quyên góp từ thiện thông qua hệ thống – phương thức ngân hàng đối với những người đã đóng góp, quyên góp cho hoạt động từ thiện mà mình đã phát động, kêu gọi.

2- Bản sao kê phải thể hiện đầy đủ danh sách người đã quyên góp để đối chiếu, để khi có sự cố như có chuyển nhưng không có nhận hoặc chuyển không đúng như mong muốn của người chuyển tiền… đó còn là điều kiện để biết được ai đang gian dối khi có sự cố cần xác minh.

3- Bản kê phải đầy đủ số liệu kết thúc giao dịch trong ngày. Đây là cơ sở để biết mỗi ngày tài khoản đầu vào nhận được bao nhiêu, căn cứ vào đó để thống kê trong đợt kêu gọi đó được bao nhiêu tiền vào tài khoản từ thiện.

4- Trách nhiệm sao kê tài khoản từ thiện là nhằm báo cáo với các mạnh thường quân đã đóng góp cho mình và trách nhiệm với những người được nhận từ thiện rằng “chúng tôi đã chuyển hết tiền quyên góp từ thiện cho bà con rồi nhé”.

Việc từ chối sao kê tài khoản từ thiện hoặc sao kê gian dối sẽ thể hiện sự thiếu minh bạch với người quyên góp tiền từ thiện và người nhận từ thiện… dẫn đến việc nghi ngờ giới hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện tham nhũng tiền từ thiện của họ, họ ở đây là người cho và người nhận từ thiện.

Về cơ bản thì thể thức văn bản hành chánh của các ngành, kể cả ngân hàng đã được quy định, biểu mẫu ngân hàng được quy định rõ ràng… những gì sai với quy định chung của ngân hàng thì đó là biểu hiện của sự gian dối trong hoạt động ngân hàng.

Những người dùng tài khoản cá nhân để quyên góp từ thiện cũng cần giải trình những khoản tiền không phải là tiền từ thiện cách rõ ràng, nếu là thu nhập từ nghề nghiệp của bản thân thì cũng cần chứng minh là khoản tiền đó đã thực hiện nghĩa vụ thuế hay chưa vì một người trốn thuế thì không thể có tư cách đại diện cộng đồng làm từ thiện được vì có thể dẫn đến hành vi rửa tiền.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: