SAO KÊ TỪ THIỆN LÀ THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI QUYÊN GÓP TỪ THIỆN

SAO KÊ TỪ THIỆN LÀ THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI QUYÊN GÓP TỪ THIỆN

Luật pháp chưa có quy định bắt buộc các nghệ sĩ phải sao kê tài khoản từ thiện. Cái mà chúng ta đang nói là cái lẽ thường, cái lương tâm, cái logic khi một người nhận ủy thác của nhiều người để hoạt động thiện nguyện.

Chẳng cần phải đợi ai yêu cầu phải minh bạch – sao kê mà chính bản thân người nhận ủy thác tiền tự thiện phải tự trọng mà ý thức bản thân phải công khai về hoạt động từ thiện mà bản thân được cộng đồng ủy thác. Để đến khi có nghi ngờ và cộng đồng lên tiếng đòi hỏi phải minh bạch thì uy tín đã bị lung lay, nếu còn không nghiêm túc và nhanh chóng minh bạch hoạt động từ thiện khi đã có dư luận xã hội thì uy tín của nghệ sĩ sẽ sụp đổ nhanh thôi.

Việc cộng đồng đòi hỏi minh bạch – sao kê tài khoản từ thiện của một số nghệ sĩ là đòi hỏi chính đáng. Đó vừa là công bằng đối với những người có đóng góp từ thiện mà cũng vừa là công bằng xã hội, trong xã hội không thể để chuyện lợi dụng từ thiện để trục lợi được.

Có người nói rằng “họ ăn chặn tiền từ thiện thì nghiệp báo cho họ”, đó là cách nói của tín ngưỡng, nhưng… chúng ta đang nói đến công bằng xã hội và việc thực thi luật pháp nước nhà, đó là không để cho bất kì ai xem thường pháp luật, vi phạm pháp luật mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội. Lợi ích ở đây là của người nhận từ thiện khi họ bị ăn chặn tiền người khác gửi cho họ, lợi ích ở đây là việc người gửi tiền từ thiện bị ăn chặn (chiếm đoạt) tiền từ thiện của họ gửi cho đồng bào gặp khó khăn.

Có người nói rằng “họ ăn chặn tiền từ thiện thì nghiệp báo cho họ”, đó là cách nói của tín ngưỡng, nhưng… chúng ta đang nói đến công bằng xã hội và việc thực thi luật pháp nước nhà, đó là không để cho bất kì ai xem thường pháp luật, vi phạm pháp luật mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội. Lợi ích ở đây là của người nhận từ thiện khi họ bị ăn chặn tiền người khác gửi cho họ, lợi ích ở đây là việc người gửi tiền từ thiện bị ăn chặn (chiếm đoạt) tiền từ thiện của họ gửi cho đồng bào gặp khó khăn.

Do đó, dù ở khía cạnh luật pháp hay đạo đức, tình người, sự công bằng xã hội… thì việc đòi hỏi các nghệ sĩ phải sao kê tài khoản từ thiện là hợp lý, hợp lẽ, hợp với lòng người. Nếu các nghệ sĩ còn vòng vo trì hoãn hay chiêu trò tránh né sao kê cách minh bạch thì chỉ tự đánh mất bản thân trước công chúng và cả trước pháp luật mà thôi. Thậm chí, danh xưng nghệ sĩ sẽ bị vấy bẩn mà trở thành “điểm đen” của hoạt động từ thiện.

Xưa nay vẫn vậy, hành vi đi trước và pháp luật đến sau. Với biểu hiện đáng ngờ về quyên góp từ thiện của một số nghệ sĩ đã buộc cơ quan quản lý nhà nước lên tiếng và vào cuộc điều tra, làm rõ… cũng như ban hành các quy định pháp luật cụ thể để quản lý, giám sát hoạt động từ thiện thiếu minh bạch, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mong rằng các nghệ sĩ ý thức được trách nhiệm của mình trong minh bạch các tài khoản từ thiện, tránh làm mất đi niềm tin yêu của khán giả với mình.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: