Niềm tin và kỳ vọng không bao giờ là điều xa xỉ và mãi luôn luôn tỏa sáng, rực cháy trong tim

Niềm tin và kỳ vọng không bao giờ là điều xa xỉ và mãi luôn luôn tỏa sáng, rực cháy trong tim

Gần đúng một năm đã trôi qua kể từ khi Bộ KH&CN tiếp nhận bản thảo Bộ Quốc sử Việt Nam ngày 12/11/2020 đến nay, chúng ta vẫn đang mong mỏi được biết kết quả thẩm định chuyên gia và tiến trình nghiệm thu cấp nhà nước đối với những vấn đề mà nhân dân quan tâm, phản ánh về những mưu toan lợi dụng biên soạn Bộ Quốc sử để viết lại, xét lại, lật sử nước nhà.

Như chúng ta đã biết, ngày 12/11/2020, Bộ KH&CN đã tiếp nhận bản thảo Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” (còn gọi là Quốc sử) gồm 25 tập thông sử (trong đó, 13 tập Lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ-trung đại, 12 tập thời kỳ cận-hiện đại) và 5 tập Biên niên sự kiện lịch sử (trong đó, 3 tập thời kỳ cổ-trung đại, 2 tập thời kỳ cận-hiện đại).Đây là kết quả của Đề án biên soạn bộ Quốc sử được bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2015, Bộ KH&CN là cơ quan chủ trì phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đề án “Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” đặc biệt lớn về quy mô, phạm vi nghiên cứu, nhận được sự quan tâm của giới học giả trong, ngoài nước và cả người dân.Tinh thần chỉ đạo chung của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với việc biên soạn Bộ Quốc sử này là chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, bảo đảm tính khách quan, trung thực, tôn trọng sự thật lịch sử: “Đây là bộ Quốc sử mang tính quốc gia, chính thống, được nghiên cứu, biên soạn trong thời đại hiện nay, quán triệt, thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về lịch sử dân tộc ta; kế thừa những bộ sử trước đây, tổng kết và nâng cao được toàn bộ kết quả nghiên cứu của giới sử học cả nước, tiếp thu có chọn lọc thành tựu nghiên cứu của các nhà sử học nước ngoài về lịch sử Việt Nam từ trước tới nay; đồng thời có những luận giải mới, những đánh giá phù hợp về những vấn đề khoa học lịch sử đang đặt ra”; “quán triệt sâu sắc quan điểm khoa học, biện chứng, khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể; tôn trọng sự thật lịch sử”.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi lễ tiếp nhận bàn giao bản thảo, Bộ KH&CN sẽ tổ chức thẩm định chuyên gia, đánh giá nghiệm thu và tiếp tục điều chỉnh bản thảo theo ý kiến chuyên gia và kết luận của Hội đồng khoa học, đối chiếu giữa các tập Chính sử, Biên niên, để bảo đảm chất lượng biên soạn, tính thống nhất của bộ Quốc sử trước khi đưa vào biên tập xuất bản. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã có chỉ đạo rất cụ thể, rõ ràng: “Dân tộc ta có bề dày lịch sử truyền thống anh hùng và văn hiến hết sức chú trọng quá khứ với đầy đủ trách nhiệm trước hiện tại, tương lai và với tổ tiên”. Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ KHCN khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và cẩn trọng để chính thức nghiệm thu đề án ở cấp nhà nước để đưa vào xuất bản. Phó Thủ tướng cũng khẳng định: “Đây là trách nhiệm của chúng ta đối với quá khứ, lịch sử, tổ tiên; là trách nhiệm với tương lai và ngay cả hiện tại”.

Ngược thời gian trở lại năm 2017, 2018, 2019 để thấy sự thống nhất, rõ ràng trong chỉ đạo của Thường trực BBT Trần Quốc Vượng, Thường trực Chính phủ, phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam theo ủy quyền của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với việc biên soan Bộ Quốc sử, cho phép chúng ta vững lòng đặt niềm tin trọn vẹn vào thắng lợi trong phong trào chống xét lại, viết lại, lật sử, bảo vệ sự trong sáng, trường tồn của lịch sử Cách mạng Việt Nam nói riêng, lịch sử dân tộc ta nói chung.Chúng ta cùng điểm lại diễn biến này để cũng cố niềm tin và vững vàng ý chí trong bối cảnh hiện nay trước sự ngông cuồng, ngày càng liều lĩnh của bè lũ ngụy sử và những kẻ đang cổ súy, bảo vệ cho chúng nhằm lật sử dân tộc:Như chúng ta đều biết, sau khi PGS,TS Nguyễn Mạnh Hà nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ biên tập 22 (Giai đoạn lịch sử 1954-1975) thuộc Bộ Quốc sử 30 tập phát tán bài phát biểu dài 2 giờ 4 phút tại Câu lạc bộ Cà phê Số làm dư luận xã hội xôn xao, tạo ra cơn “bão mạng” phê phán quan điểm “xét lại lịch sử” xuyên tạc, bóp méo lịch sử của ông Nguyễn Mạnh Hà và một bộ phận trong ban biên tập Bộ Quốc sử, và làm cho nhân dân ta, nhất là cư dân mạng phân tâm chia rẽ.Khi đó, Đích thân TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng đã ủy quyền cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, UV BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, người được Thủ tướng giao làm Trưởng ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về biên soạn Bộ Quốc sử 30 tập tiếp các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội và dân sự gồm Thượng tướng Võ Tiến Trung, anh hùng LLVTND, nguyên UVTW Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy TW, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT/QĐNDVN; Thiếu tướng Hoàng Kiền, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh và GS, TS khoa học Nguyễn Cảnh Toàn, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, để nghe ý kiến phản ánh của họ, đại diện cho nguyện vọng của đại đa số Nhân dân yêu nước chân chính. Tại buổi làm việc ngày 15/11/2018, Phó Thủ tướng đã triệu tập ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ (cơ quan chủ quản việc biên tập Bộ Quốc sử), GS-TS khoa học Vũ Minh Giang, thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án Khoa học xã hội cấp quốc gia “Nghiên cứu biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam” (Bộ Quốc sử), Phó ban biên tập Bộ Quốc sử và hai cán bộ Văn phòng Phủ Thủ tướng.Sau khi nghe ý kiến của đồng chí Võ Tiến Trung, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Cảnh Toàn và ông Vũ Minh Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao đổi và kết luận:

“-Đảng, Nhà nước chỉ đạo biên soạn Bộ Quốc sử 30 tập là chủ trương đúng đắn.

– Bộ Quốc sử đang trong giai đoạn biên soạn, do đó chưa ai được phép, được quyền công bố nội dung vì còn phải được thông qua quá trình nghiệm thu chặt chẽ. Những vấn đề phức tạp phải thông qua cấp có thẩm quyền.

– Về phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ nắm lại, có văn bản báo cáo.

– Tinh thần chỉ đạo là Bộ Quốc sử phải trung thực, khoa học và dứt khoát phải đúng quan điểm, không thể phi chính trị, không để bị lợi dụng xuyên tạc bóp méo lịch sử, chống chế độ, đi ngược lợi ích của Dân tộc.

– Ban Chủ nhiệm Đề án khẩn trương tổng hợp những vấn đề còn ý kiến khác nhau để báo cáo xin ý kiến và cần có chỉ đạo ngay không để phát tán thông tin chưa được thông qua ra xã hội, gây phân tâm chia rẽ”.

Tiếp sau đó, ngày 6/5/2019, Thượng Tướng Võ Tiến Trung đã có cuộc gặp, trao đổi với Thường trực BBT Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Hai đồng chí đều khẳng định ủng hộ quan điểm và cuộc đấu tranh của Nhân dân chống xét lại, viết lại, lật sử và cho biết đã chỉ đạo Ban biên tập Bộ Quốc sử Việt Nam 30 tập tôn trọng lịch sử khi biên soạn, nhất là lịch sử Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1975. Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng sẽ xem xét nghiêm túc, thẩm định chặt chẽ và sẽ có quyết quyết định cuối cùng trước khi Bộ Quốc sử được phát hành. Đồng thời hai đồng chí đề nghị quần chúng Nhân dân và anh chị em yêu nước đang đấu tranh chống xét lại lịch sử tiếp tục phát hiện những quan điểm sai trái, mạnh mẽ đấu tranh để bảo vệ Đảng, sự trường tồn của chế độ và thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh.

Đồng thời, trong năm 2020, các tài liệu tuyên truyền về những ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, của đất nước với nhứng quan điểm rõ rang đã làm cho quảng đại quần chúng nhân dân phấn khởi và tin tưởng cuối cùng những âm mưu xét lại, viết lại, lật sử sẽ bị đập tan.

Đó là các tài liệu:

– Tài liệu tuyên truyền “Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. Trong phần nói về cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tài liệu này khi đề cập đến ngụy quyền Sài Gòn không sử dụng cụm từ “Chính quyền VNCH”, “Quân đội VNCH” mà đều gọi là “Chính quyền tay sai” và “ngụy quân, ngụy quyền”.

– Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 19/10/2020 có tên “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” khi đề cập đến ngụy quyền Sài Gòn cũng đã không sử dụng cụm từ “Chính quyền VNCH”, “Quân đội VNCH” mà đều chỉ sử dụng các cụm từ: “Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”, “Đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm”, “Chế độ độc tài tay sai của Đế quốc Mỹ”, “Chính sách đối với binh lính và ngụy quyền miền Nam”.

– Và vào tháng 9/2020, TCCT/QĐNDVN, Bộ Quốc phòng đã bày tỏ quan điểm chính thức khi trả lời với cử tri cả nước việc nhất quán sử dụng cụm từ “ngụy quyền Sài Gòn” chứ không phải là “Chính quyền Sài Gòn”.

Từ quá trình chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Thường trực Chính phủ, của phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người được Thủ tướng Chính phủ giao làm Trưởng ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về biên soạn Bộ Quốc sử 30 tập, về các tài liêu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, quan điểm chính thức của Bộ quốc phòng khi trả lời cử tri cả nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng về sự đúng đắn của lịch sử được phản ánh đầy đủ việc quán triệt sâu sắc quan điểm khoa học, biện chứng, khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể; tôn trọng sự thật lịch sử của Đảng và Nhà nước, Chính phủ.

Hiện nay, những kẻ cơ hội chính trị, bè lũ ngụy sử, bọn phản động, những kẻ đang cổ súy, ủng hộ cho lật sử nhằm tấn công vào làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội đang rất manh động, ngày càng ngông cuồng, liều lĩnh đặt cược vào canh bạc cuối nhằm hoàn thành sứ mạng lật sử thông qua việc hoàn công bộ Quốc sử theo ý chúng. Đây là hành động, việc làm không trong sáng nhằm phục vụ cho mục đích chính trị bẩn thỉu, hèn hạ của những cá nhân, hội nhóm xấu để thực hiện âm mưu đen tối mà chúng đang hướng đến.

Do vậy, chúng ta cần tiếp tục mạnh mẽ, kiên quyết vạch trần bản chất lưu mạnh chính trị và đập tan mọi mưu đồ lật sử nhằm khuynh đảo nhân tâm, quấy rối lòng dân để phục vụ cho âm mưu phản loạn xét lại, viết lại, lật sử.

Điều cuối cùng chúng ta cần lưu tâm: Không chỉ chúng ta đấu tranh bảo vệ sự thật lịch sử vốn có của lịch sử Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954_1975, khẳng định ngụy là ngụy không thể nào là khác, chỉ có ngụy quân, ngụy quyền và không bao giờ coi cái gọi là VNCH là một chính quyền, một nhà nước, một quốc gia độc lập, chính danh, được quốc tế công nhận. Chúng ta cũng lưu tâm đặc biệt đến lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam để không cho phép bè lũ ngụy sử đánh tráo lịch sử để tôn vinh những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mã tổ”, những kẻ mà dân ta vẫn có những câu ca, bài vè trong dân gian để vạch mặt chúng kiểu “Phan, Lâm mãi quốc, triều đình khí dân” như Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký…hay xác định vị trí, vai trò của Hoàng đế Quang Trung trong lịch sử dân tộc.

Từ những điều phân tích và lý giải nêu trên, chúng ta thêm cũng cố niềm tin và tràn đầy kỳ vọng. Chúng ta bày tỏ lòng tin tuyệt đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Bộ Quốc sử. Thắng lợi của phong trào quần chúng đấu tranh chống xét lại, viết lại, lật sử, mưu toan giật đổ tượng đài nhằm hạ bệ thần tượng các anh hùng dân tộc, anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là điều hiển nhiên và không thể đảo ngược.

Gần một năm qua chúng ta đã chờ đợi trong niềm tin và kỳ vọng lớn lao như trên. Chúng ta đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi ở thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh chống lật sử góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, một thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi thuộc về Nhân dân. Chúng ta mong mỏi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành và sớm công khai, công bố cho toàn dân được biết về kết quả thẩm định và nghiệm thu cấp nhà nước đối với Bộ Quốc sử nói chung và những vấn đề mà nhân dân quan tâm, phản ánh về những mưu toan lợi dụng biên soạn Bộ Quốc sử để viết lại, xét lại, lật sử nước nhà nói riêng trước khi đưa vào xuất bản, phát hành rộng rãi.

Niềm tin và kỳ vọng không bao giờ là điều xa xỉ và mãi luôn luôn tỏa sáng, rực cháy trong tim và bầu nhiệt huyết của mỗi người dân Việt Nam chân chính đang đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của lịch sử nước nhà.

Trịnh Hoài Nam (Trần Hải Yến)

Trịnh Hoài Nam

Trịnh Hoài Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: