“David Copperfield Việt Nam”

“David Copperfield Việt Nam”

Khi khảo sát và nghiên cứu các trang truyền thông đại chúng Việt Nam năm 2017 về vấn đề “Một dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông trị giá 80 triệu USD, vay từ Ngân hàng Thế giới vừa được khởi động chiều 17/1”. Một vấn đề nổi bật khiến chúng ta phải suy nghĩ:

Năm 2017, trong bài phỏng vấn đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT, gs-ts Nguyễn Minh Thuyết đề cập đến 6 phẩm chất cốt lõi của học sinh mới là: “yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.”

Nhưng cũng vào năm 2017, trên các phương tiện thông tin đại chúng, gs-ts Nguyễn Minh Thuyết lại đưa ra các tiêu chí về 8 phẩm chất của học sinh mới là: “Nhân ái – Khoan dung, Chuyên cần – Tiết kiệm, Trách nhiệm – Kỷ luật, Trung thực – Dũng cảm.” Dễ nhận thấy, đây là các tiêu chí phẩm chất dành cho học sinh châu Âu (EU) mà các quan ngài bộ GD&ĐT cho là xu hướng quốc tế.

Rõ ràng, việc đưa môn Lịch sử vào tự chọn không đáp ứng 6 phẩm chất cốt lõi đặt ra trên cổng thông tin Bộ GD&ĐT, đặc biệt là “Yêu đất nước, Yêu con người”. Vì sao như vậy?

Tất cả chúng ta đều biết, các dự án đầu tư vay vốn nước ngoài đều bị các cơ quan đầu tư ( chúng ta đang nói về Ngân hàng Thế giới) kiểm soát rất chặt chẽ, đặc biệt so sánh giữa nội dung thực hiện và chi phí nguồn vốn đầu tư đến từng cent, bất cứ nội dung nào thực hiện không đúng Báo cáo chi tiết dự án, lập tức bị Kiểm toán quốc tế gạch chân và xuất toán. Có nghĩa là nguồn vốn đó sẽ không được giải ngân nữa.

Hơn thế nữa, những mục tiêu đặt ra trong quá trình giải ngân và thực hiện nội dung phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Social Media), được coi như một minh chứng cho sự công khai, minh bạch của quá trình đầu tư.

Nếu xét từ góc độ này, thì rõ ràng trong dự án “Chương trình GDPT 2018 Đổi mới”, khi đệ trình Ngân hàng Thế giới đã áp tiêu chuẩn châu Âu và loại bỏ mục tiêu then chốt nhất của Giáo dục đào tạo một nhà nước XHCN, đó là xây dựng Đào tạo con người mới XHCN. Điều đó có nghĩa là nếu để phẩm chất “Yêu đất nước, Yêu con người” được hiểu là “Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng bào…” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì những kẻ đầu tư ở trời Tây, thông qua Ngân hàng Thế giới sẽ không bao giờ đầu tư vào Chương trình này, vì mục tiêu để thanh thiếu niên Việt Nam yêu nước không phải là mục tiêu của Wall Street. Do đó, có thể hiểu, để có 80 triệu USD, các quan chức của chúng ta sẵn sàng vất đi phẩm chất “Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng bào”.

Do Chương trình GDPT năm 2018 không có phẩm chất “Yêu đất nước, yêu con người” Bộ GD&DT, tổng chủ biên Chương trình gs-ts Nguyễn Minh Thuyết trên thực tế đã chống lại Điều 2 Luật Giáo dục năm 2019, được quy định rõ ràng như sau:
“Điều 2. Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.”

Rõ ràng, vì 80 triệu USD đầu tư, các quan đã sẵn sàng vi phạm Luật Giáo dục mà chính quý Bộ là cơ quan dự thảo.

Giá trị feedback của 80 triệu USD lớn hơn cả Mục tiêu Giáo dục của nhà nước Việt Nam XHCN mà các ngài đang được hưởng lương, bổng lộc, học hàm, học vị, chức quyền hay sao? Thưa quý Bộ.

“Chương trinh GDPT 2018 đổi mới” thực tế là gì? Đó chỉ là một tác phẩm của “David Copperfield Việt Nam” để lừa dối mà thôi, bất chấp An ninh Quốc gia và Giá trị cao cả của Dân tộc Việt Nam!!!

• Nguồn:

1- https://moet.gov.vn/Pages/tim-kiem.aspx?ItemID=4617
2- Facebook Nguyen Thi Bong

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: