CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÓ CẦN ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HAY KHÔNG???

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÓ CẦN ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HAY KHÔNG???

Hiện tượng cán bộ, Đảng viên thờ ơ với chính trị được chỉ ra là nguy cơ tồn vong của đảng, bởi Đảng Cộng sản là một tổ chức Chính trị mà Đảng viên lại thờ ơ với chính trị thì ai làm chính trị? Khi quần chúng nhân dân bàn luận chính trị mọi lúc, mọi nơi… từ mạng xã hội tới hoạt động thực tế đời sống của mình, mà Đảng viên chẳng ngó ngàng gì, chẳng quan tâm gì… thì liệu nhân dân có còn tin Đảng Cộng sản sẽ đảm bảo được quyền lợi chính trị của mình hay không?

Vấn đề đã được đặt ra nhưng lại không nêu được nguyên nhân để giải quyết vấn đề thì sẽ vẫn “dậm chân tại chỗ”, vẫn là khuyết điểm nguy hiểm chưa được giải quyết từ nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác, từ giai đoạn này tới giai đoạn khác mà thôi. Vậy, để cán bộ Đảng viên không còn thờ ơ với chính trị nữa thì cần giải quyết mấy yếu tố:

1- Thực hiện tốt nội hàm “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong các đơn vị tế bào của Đảng. Nội dung này nói dễ nhưng làm lại khó, bởi trong buổi họp thì không nói, hoặc quan điểm nằm ở thiểu số… nhưng khi ra ngoài quần chúng thì lại nói quan điểm cá nhân, không tuyên truyền quan điểm đã thống nhất, đã triển khai của Chi bộ, Đảng uỷ, Đảng bộ, cấp trên.

Giải quyết được nội hàm vấn đề này thì mới giải quyết được mối quan hệ giữa “trách nhiệm phát ngôn” của Đảng viên với đơn vị của mình.

2- Cập Nhật và cung cấp thông tin thời sự nóng về tình hình kinh tế – chính trị – văn hoá – xã hội – an ninh trật tự an toàn xã hội… và những vấn đề nổi bật trên mạng xã hội. Để làm gì?

Để cán bộ Đảng viên có đầy đủ thông tin, thông tin chính xác nhằm phản bác dư luận xã hội tiêu cực, phản bác thông tin xấu độc, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội bằng thông tin tích cực. Cán bộ Đảng viên không nắm thông tin thì sao tuyên truyền, bản thân chưa hiểu và chưa thông thì sao định hướng được dư luận xã hội… làm sao quan tâm được đời sống chính trị của nhân dân.

3- Cán bộ Đảng viên phải biết sử dụng mạng xã hội, từ chối sử dụng mạng xã hội là xa rời quần chúng nhân dân.

Ở giai đoạn hiện tại, công nghệ 4.0 đã đi vào đời sống xã hội, nhân dân rộng khắp. Quần chúng nhân dân kinh doanh, học tập, giao tiếp, hoạt động chính trị – xã hội… chiếm hầu hết thời gian trên không gian mạng,

Vậy,

  • Cán bộ Đảng viên không sử dụng mạng xã hội thì ”gặp” quần chúng nhân dân như thế nào?
  • Làm sao hiểu được quần chúng nhân dân?
  • Làm sao nắm bắt được đời sống chính trị của quần chúng nhân dân để kịp thời định hướng?
  • Làm sao nắm bắt được kịp thời những thông tin về tình hình chính trị – xã hội để xác minh và định hướng dư luận, ngăn chặn hiệu quả những thông tin sai lệch trái với quan điểm của Đảng và nhà nước, thông tin xấu độc bịa đặt và xuyên tạc về chủ trương của Đảng và nhà nước, cán bộ lãnh đạo các cấp???

Cuối cùng, muốn cán bộ Đảng viên không thờ ơ với chính trị thì phải thường xuyên sinh hoạt chính trị, phân công nhiệm vụ chính trị. Đây là thời đại công nghệ và thông tin thì phải nắm công nghệ, nắm thông tin… chỉ như vậy mới không lạc hậu, mới không mù thông tin mà từ đó mạnh dạn đấu tranh, không dễ dàng bị lừa phỉnh chính trị.

Cần phải luôn nhớ rằng, nhân dân đang ở trên mạng xã hội, muốn gặp nhân dân, muốn gần nhân dân thì phải ở trên mạng xã hội với họ. Tháo gỡ những vướng mắc của cán bộ Đảng viên đối với việc sử dụng mạng xã hội bằng việc trao cơ chế thông tin cho họ, thông tin hai chiều và đa chiều, có báo cáo khi gặp vướng mắc… có trách nhiệm với thông tin, có thi đua xử lý thông tin… thì mới mong xã hội được lành mạnh.

Con người nói chung, tổ chức Đảng và Đảng viên nói riêng đều không nằm ngoài quy luật của sự vận động và phát triển. Nếu sự phát triển của xã hội đã vượt qua Đảng và Đảng viên mà bản thân Đảng và Đảng viên vẫn “dặm chân tại chỗ” không chịu phát triển… thì chắc chắn sẽ bị đào thải bởi quy luật vận động của các bánh răng, những bánh răng khớp nhau thì sẽ tạo nên cỗ máy mạnh mẽ, lệch nhau sẽ phá hỏng cả bộ máy.

• Nguồn: Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: