BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÓ BIỂU HIỆN “CHỆCH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC!

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÓ BIỂU HIỆN “CHỆCH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC!

Chẳng có nền giáo dục nào đứng ngoài chính trị, phát triển giáo dục lại “định hướng” xóa bỏ chế độ đương thời. Có vẻ như “ngành giáo dục” đang cố “phi chính trị hoá” lĩnh vực giáo dục bằng nhiều cách thức khác nhau rồi: từ việc sử dụng chuyên gia đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng để biên soạn sách giáo khoa, rồi làm Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông với chủ trương đưa môn học lịch sử thành “môn học tự chọn”… và hôm nay thì là mà “trường công thì học phí cao”…

Ai hiểu không?

Chứ tôi hiểu rồi…

Nhìn lại lịch sử xã hội loài người, mỗi chế độ xã hội có một nền giáo dục tương ứng, phục vụ giai cấp lãnh đạo và lợi ích của xã hội. Nếu nền giáo dục đi ngược lại điều đó thì sẽ không tồn tại và phát triển được. Không thể có chuyện ở chế độ phong kiến phải xây dựng nền giáo dục không phục vụ lợi ích của các “triều đình”. Càng không thể có chuyện ở chế độ tư bản chủ nghĩa phải xây dựng nền giáo dục không phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản. Chẳng nhà cầm quyền nào cổ súy và tiếp nhận những tư tưởng, việc làm để phát triển nền giáo dục cần phải đứng ngoài chính chị và lật đổ giai cấp cầm quyền.

Nền giáo dục ở Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, gắn với chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng ta, giữ vai trò trung tâm, chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

Nói muốn phát triển nền giáo dục Việt Nam cần phải xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ hệ tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – đó là sự hoang tưởng, chẳng hiểu gì về giáo dục và chính trị.

Vậy, giáo trình “trường công thì học phí cao” mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo muốn nói đến là giáo trình gì? Nếu không phải là xoá bỏ giáo dục nền tảng chính trị XHCN trong đó thì nó có gì khác “trường công không thu phí”?

Có một sự thật hiển nhiên mà các nhà dân chủ cuội đều biết nhưng vẫn trơ trẽn xuyên tạc, phủ nhận: đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, là sự lựa chọn, khát vọng của người dân Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử xã hội loài người. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành và có cuộc sống sung sướng, tự do.

Thành quả, cơ đồ của dân tộc ta được như ngày hôm nay là công lao, mồ hôi, xương máu biết bao thế hệ người Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ vĩ đại, trong đó có sự hy sinh của hàng triệu của đảng viên.

Lợi ích của Đảng tất cả chỉ vì dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Vậy nền giáo dục Việt Nam phải đi theo hướng nào khi xóa bỏ cái sự thật hiển nhiên ấy.

Đành rằng, nền giáo dục của ta có những yếu kém, khuyết điểm song không phải do bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cũng đang hết sức, tận tâm, tận lực để khắc phục. Đổi mới, xây dựng nền giáo dục Việt Nam phải vì mục tiêu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật nực cười cho những kẻ “góp ý”, “kêu gọi” chấn hưng, đổi mới, xây dựng nền giáo dục nước nhà lại đòi xóa bỏ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Và xin thưa, cái đề xuất dưới đây (ảnh chụp) là đề xuất chệch hướng XHCN lộ liễu nhất mà tôi từng thấy và là chuỗi nối tiếp những đề xuất xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng bằng “giáo dục” của “ngành giáo dục” trong suốt mấy năm nay.

Hỡi các Đảng viên, “trời sáng rồi”, ”dậy mà ra đồng” thôi…

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: