Cần xây dựng phong trào học tập đối với môn học lịch sử!

Cần xây dựng phong trào học tập đối với môn học lịch sử!

Khi lịch sử chưa bao giờ là một phong trào học tập thì thoái trào là chỉ để chỉ “cách mạng” và thoái Đảng để chỉ Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Hãy nhìn nhan nhãn đánh giá của Đảng về vấn đề “Đảng viên thờ ơ với chính trị” và Ban Tuyên giáo của Đảng ở các cấp vẫn nhiều nhiệm kỳ “dậm chân tại chỗ” mà không có bất cứ khắc phục tích cực nào.

Nay thì biểu hiện chống Đảng từ ngành giáo dục ngày một rõ nét, từ một chủ xướng “không giáo dục thanh niên theo hướng là cánh tay phải đắc lực của Đảng nữa”, đó là trực tiếp ”khai tử” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà hoàn toàn không thấy có bất cứ phản ứng nào của cấp bộ Đoàn – Đảng (hay trực tiếp là Ban Tuyên giáo các cấp).

Khi ngành giáo dục chủ trương ”khai tử” môn lịch sử đúng ngay phần nội dung “Cách mạng Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức đưa môn học này thành “môn học tự chọn”. Ai cũng biết lịch sử là môn học mang tính khoa học, nghiên cứu và… mang tính giáo dục thành viên của xã hội, giúp người học giống “con người của dân tộc Việt Nam” hơn… là điều mà ít người “muốn tự do” muốn trong cái thời đại người người và ngày ngày gào thét về “Tự do” muốn (dù chẳng ai biết ý nghĩa thực sự của hai từ này là gì): sự giáo dục chưa bao giờ là sự tự giác, mà là phát giác và giác ngộ, là sự giáo hoá – giáo huấn cách bắt buộc từ dòng tộc – dân tộc – chế độ quốc gia.

Là một bậc phụ huynh, tôi chưa bao giờ dám lơ là để con mình “tự chọn” khuynh hướng giáo dục, nội dung giáo dục… bởi giáo dục giống như cách mà ta “vẽ đường cho hưu chạy” chứ không để cho hưu chạy bậy được.

Vậy mà Ban Tuyên giáo của Đảng chẳng thấy lên tiếng phản bác đường hướng giáo dục “cấp tiến” này… lại còn có chuyện Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho rằng học sử như vậy cũng là đã nhiều rồi??? Thử đặt vấn đề: Vị này là kẻ chủ mưu Diễn biến hoà bình thì chuyện gì sẽ xảy ra??? – Không cần trả lời, Liên Xô đã có tiền lệ rõ nhất rồi!!!

Tham khảo: https://www.facebook.com/100065740170966/posts/343905751144095/?d=n

Tôi muốn hỏi: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Vậy phương thức giáo dục mà xem lịch sử là môn học tự chọn tại cấp học và độ tuổi xây dựng con người xã hội chủ nghĩa… thì đó là tương lai của Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hay sao???

Tôi muốn hỏi: Khi báo chí nước nhà đặt vấn đề “khai tử” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng đề xuất không giáo dục thanh niên theo hướng “là cánh tay phải đắc lực của Đảng nữa”…. (???) mà chẳng thấy phản bác từ bất kỳ cán bộ – Đoàn viên, Đảng viên… của Đảng và Đoàn… thì có phải Đảng và Đoàn cùng với thành viên của tổ chức mình đã… ???

Là quần chúng nhân dân, chúng tôi thấy rõ ràng như thế mà Đảng với cơ quan an ninh, tư tưởng – văn hoá lại không nhìn thấy thì thật đã làm quần chúng nhân dân thấy lạ và lo lắng cho tiền đồ của chế độ!!! Điều 331, chắc chỉ còn hiệu lực khi chế độ này còn tồn tại… nếu lơ là “tay súng” thì thật sự là nguy hiểm lắm rồi đó.

• Nguồn: Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: