Cần xứng đáng với cương vị của Đại biểu nhân dân!

Cần xứng đáng với cương vị của Đại biểu nhân dân!

Ngày 24/4, trang Báo Mới đăng một bài viết có tiêu đề: “Môn Lịch sử: 5 năm mới nổ ra tranh cãi, bao người vào ‘thế khó ‘”. Đây là cách giật title, câu view mang tính chất coi thường nhân dân Việt Nam, khi ý chí, nguyện vọng của nhân dân là trả lại Môn Lịch sử về đúng vị trí trong hệ thống chương trình Giáo dục Xã hội Chủ nghĩa.

Điều II, Luật Giáo dục quy định về Mục đích Giáo dục ghi rõ:

“Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.”

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, trong bài phỏng vấn đăng trên Cổng thông tin Điện tử nhấn mạnh 6 phẩm chất trong Chương trình GDPT là “yêu đất nước, yêu con người, chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.” Nhưng cũng trong các bài viết trên truyền thông đại chúng, ông lại nêu lên 8 phẩm chất của học sinh mới là: “Nhân ái – Khoan dung, Chuyên cần – Tiết kiệm, Trách nhiệm – Kỷ luật, Trung thực – Dũng cảm.” Dễ nhận thấy, đây là các tiêu chí phẩm chất dành cho học sinh châu Âu (EU) mà các quan ngài bộ GD&ĐT cho là xu hướng quốc tế. Thực tế, 8 phẩm chất này đã vi phạm Điều 2 Luật GD, nhấn mạnh mục tiêu lòng “Yêu nước, tinh thần dân tộc”. Với cách đặt title, 5 năm mới nổ ra tranh cãi, nhưng đây không phải là tranh cãi, đây là ý chí của nhân dân, buộc các cơ quan thừa hành phải thực hiện, vì theo Hiến Pháp, đây là Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân.

Hơn thế nữa, kể từ năm 2017, Bộ GD&ĐT hoàn toàn không đề cập đến vấn đề biến môn Lịch sử thành tự chọn sau những phản ứng gay gắt của Xã hội, đăng tải rất nhiều trên truyền thông Đại chúng năm 2015, đi ngược lại Nghị quyết số 88/2014/QH13, đang có Hiệu lực đối với chính Bộ GD&ĐT.

Như vậy, chính Bộ GD&ĐT đã âm thầm thực hiện sự thay đổi này, dưới ảnh hưởng của khoản vay 80 triệu USD từ Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, điều này được thể hiện trong bài phỏng vấn của chính gs-ts Nguyễn Minh Thuyết trên cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT. Việc đặt title của Báo Mới không gì khác là sự lập lờ đánh lận con đen, biến ý chí của Nhân dân thành cái gọi là “tranh cãi”, cố tình biện minh cho hành vi vi phạm Pháp luật cũng như xâm hại vào lợi ích của Quốc gia Dân tộc trong việc đóng cửa đốt đền thờ Lịch sử của Bộ GD&ĐT.

Bài báo cũng đề cập đến phát biểu vô trách nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho thấy bà phó Chủ nhiệm hoàn toàn không có kiến thức về Tâm lý học, về năng lực nhận thức và khả năng phát triển tư duy nhận thức trong quá trình phát triển của thanh thiếu niên.

Về cơ bản, rõ ràng Bộ GD&ĐT đã vi phạm điều II của Luật Giáo dục, bà Phó Chủ Nhiệm cũng không nhận thức được. Vậy bà là đại biểu Quốc hội gì?

Bà Thúy phát biểu: “Chương trình được xin ý kiến 2 lần năm 2015 và 2017. Chương trình các môn được xin ý kiến 2 lần, xin ý kiến các Sở GD-ĐT, xin ý kiến giáo viên, các cơ sở giáo dục. Hội đồng Quốc gia thẩm định chương trình mới với Giáo sư Sử học Phan Huy Lê sau nhiều lần xem xét đã thông qua. Chương trình đã xin ý kiến các hội đồng, ủy ban, ban tuyên giáo… Sau khi nhận được đồng thuận cao thì đã thông qua chương trình này”.

Có vẻ bà Thúy đã vận dụng hết các cơ quan ban ngành chức năng, bao gồm cả cái gọi là GSSH Phan Huy Lê vào? Nhưng là đại biểu của Nhân dân, Bà Nguyễn Thị Kim Thúy hoàn toàn không đề cập đến ý kiến của Nhân dân, vậy bà Thúy đại diện cho ai? Cho ông Phan Huy Lê, Ban Tuyên Giáo TW, các cơ quan chức năng của Bộ GD&ĐT hay cho nhân dân? Đồng thời, ý chí nguyện vọng, yêu cầu của Nhân dân quyết định hay ý chí của lãnh đạo các ban ngành chức năng quyết định những chính sách của nhà nước? Nếu đó là ý chí của Lãnh đạo các ban ngành cơ quan Hành pháp, thì ở đâu là Nhà nước Dân chủ?

Có một phát biểu khá ấn tượng của bà Thúy, bà tuyên bố: nếu bộ GD&ĐT đúng, “thì chúng ta phải kiên quyết bảo vệ”. Cần phải hiểu rõ, “chúng ta” ở đây là ai? Các đại biểu nhân dân của Quốc Hội hay các cơ quan thừa hành Pháp Luật? và bảo vệ trước ai? Đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, trước lợi ích của Quốc gia, Dân tộc hay sao? Và để bảo vệ lợi ích của ai? Của Bộ GD&ĐT hay của IMF và WB? Phát biểu này đặt một câu hỏi tự nhiên, bà phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội là đại biểu của quốc gia nào, dân tộc nào??? Thưa bà, trên lãnh thổ của một quốc gia có độc lập chủ quyền, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích của quốc gia dân tộc là duy nhất đúng trước mọi phản biện. Tất cả mọi hành vi đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, ý chí nguyện vọng của Nhân dân đều là hành vi phản quốc.

Đại biểu Quốc hội là đại biểu của Nhân dân, đại biểu cho quyền làm chủ Nhà nước của nhân dân. Do đó, bà có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Bộ GD&ĐT là cơ quan thừa hành, do đó phải thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, chứ không phải là cơ quan có quyền một mình một luật, áp đặt lợi ích của cơ quan lên lợi ích của quốc gia, dân tộc. Bà Phó Chủ nhiệm hoàn toàn không biết mình là ai và đại diện cho ai.

Chương trình GDPT theo chính gs-ts Nguyễn Minh Thuyết nói là chính sách. Chính sách Nhà nước bắt buộc phải phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, phải đáp ứng được lợi ích của quốc gia, dân tộc và phải phù hợp với Hiến Pháp và Pháp luật, không thể có chính sách nằm ngoài Pháp Luật. Trong tình huống quyền lợi của quốc gia dân tộc bị xâm hại, đi ngược lại ý chí của nhân dân, chính sách bắt buộc phải bị loại bỏ. Nếu có dấu hiệu vi phạm Pháp luật thì phải cơ quan, trước hết là người Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Như vậy, bản thân chính Bà Nguyễn Thị Kim Thúy phải nhận thức ngay, rõ ràng về bản chất sự việc mà Bộ GD&ĐT đã gây ra, chứ không phải là cáo buộc về cái gọi là dư luận vì có rất đầy đủ mọi thông tin trên truyền thông đại chúng.

Rất tiếc, bà Thúy không phân biệt được giữa cái gọi là “dư luận” với ý chí của nhân dân. Không hiểu được xây dựng Lòng Yêu nước với sự hiểu biết về một Môn khoa học. Nhận thức của Bà Thúy không phù hợp với vị thế của một Đại biểu Nhân dân, đặc biệt hơn nữa, bà còn không hiểu “học Lịch sử” là xây dựng lòng Yêu nước, vậy bà bảo vệ và đấu tranh vì cái gì trong Hội trường Diên Hồng???

• Nguồn: Facebook Nguyen Thi Bong

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: