VẤN ĐỀ ”TRƯỚC 1975, Ở VIỆT NAM CÓ HAI QUỐC GIA”?!

VẤN ĐỀ ”TRƯỚC 1975, Ở VIỆT NAM CÓ HAI QUỐC GIA”?!

Vấn đề “công nhận VNCH là một quốc gia chính danh” là việc làm lấy đá đè chân mình, nếu đó là chủ ý của Đảng và nhà nước Việt Nam. Vấn đề này có mấy cơ sở lý luận mà người có chút tư duy logic đều có thể hiểu, xin chỉ ra đây để phản bác quan điểm của “YouTuber Người lái xe”.

Thứ nhất, nếu thừa nhận VNCH là một quốc gia dù có cho là nó mang bản chất “ngụy quyền” hay không thì tự nhiên vấn đề “miền Bắc xâm lược miền nam” sẽ được đặt ra. Bởi khi anh thừa nhận VNCH là một quốc gia chính danh để “đánh” luận điểm của Trung Quốc về “Công hàm 1958” thì mặc nhiên anh thừa nhận VNCH là một quốc gia độc lập có chủ quyền!

Vậy vấn đề logic đặt ra ở đây là:

1- Chấp nhận với lịch sử, thế giới và toàn dân Việt Nam rằng: Miền Bắc – tức VNDCCH đã xâm lược Miền Nam – tức VNCH.

Hệ quả logic đi theo sẽ là:

2- Lên án Cộng sản, chia rẽ dân tộc.

3- Tôn vinh tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của lính VNCH – kèm theo phong tặng liệt sĩ cho đám lính VNCH và xỉ nhục những người Cộng sản xâm lược.

4- Đã xâm lược thì làm gì được gọi là liệt sĩ, Mẹ VNAH, thương bệnh binh. Nhưng lính VNCH thì bắt đầu được phong tặng các danh hiệu đó kèm với đề xuất lột bỏ mọi danh hiệu của Cộng sản.

5- Chia rẽ, cát cứ vùng miền sẽ xuất hiện khi hạ bệ được Cộng sản.

Hai là, chẳng những chẳng “đánh” được luận điệu của Trung Quốc về “công hàm 1958” mà còn lòi ra cái ngu khi Trung Quốc đưa ra luận điệu tiếp theo: Hồi đó, Trung Quốc lấy Hoàng Sa – Trường Sa từ tay của VNCH chứ đâu phải của CHXHCNVN đâu mà CHXHCNVN đòi”.

Nếu nói rằng Trung Quốc đã chuẩn bị luận điệu này và hài ta vào thế: thừa nhận VNCH là một chính quyền để đòi biển đảo cũng không được, mà không thừa nhận VNCH thì phải giải quyết hợp lý “công hàm 1958”. Vậy, nếu những người đòi thừa nhận VNCH để đòi biển đảo từ tay Trung Quốc chỉ có hai điều kiện:

1- Tầm nhìn chính trị yếu và kém nên không thấy âm mưu của Trung Quốc.

2- Là “Tay sai” của Trung Quốc!

Ba là, thừa nhận VNCH luôn là mong muốn của bọn cờ vàng ba sọc nhằm đánh phá tính chính trị chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuộc chiến tranh giành lại đất nước từ tay xâm lược Mỹ cố nhiên sẽ trở thành “cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn”, “miền Bắc xâm lược miền nam”, “chiến tranh ủy nhiệm”,… Lúc này:

1- Mỹ là đồng minh của VNCH chứ không phải quân xâm lược

2- Cộng sản tuyên truyền mị dân về cuộc chiến đánh xâm lược Mỹ mà thực chất là “miền Bắc xâm lược miền nam”.

Này “YouTuber người lái xe”, nếu đây là dã tâm của ngươi thì nó đã lộ diện rồi. Nếu những người yêu chế độ này đã nhận diện được bản chất của ngươi thì chuyện ngươi kiếm tiền YouTube từ “lòng yêu nước” sẽ sớm chấm dứt thôi.

• Nguồn: Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: