GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP TIẾP TỤC CHỐNG PHÁ CHẾ ĐỘ SAU KHI NGHỈ HƯU

GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP TIẾP TỤC CHỐNG PHÁ CHẾ ĐỘ SAU KHI NGHỈ HƯU

Nguyễn Thái Hợp, tên tội đồ của dân tộc Việt Nam cần phải loại trừ khỏi đời sống xã hội ngay lập tức:

Giám mục phản quốc Nguyễn Thái Hợp đi Mỹ ăn mày, xin tiền đám chống cộng cực đoan, tổ chức khủng bố Việt Tân để tiếp tục lợi dụng vụ Fomosa kích động giáo dân khu vực miền Trung và những người dân mù quáng, bọn phản động trong nước chống đối chính quyền.

Phải gô cổ thằng linh mục đê tiện, láo xược, ngông cuồng này lại cho nó đi tàu bay giấy ngay và luôn.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: