TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

ĐỀ NGHỊ CÁCH CHỨC ÔNG BỘ TRƯỞNG BGD NGUYỄN KIM SƠN.

Trước tình trạng bộ GD&ĐT đưa môn lịch sử là môn tự chọn, thực chất là khai tử môn lịch sử.
Câu hỏi đặt ra rằng:


Tư lệnh ngành giáo dục – Ông NKS ở đâu? Tại sao để để tình trạng xóa bỏ lịch sử này xẩy ra mà không chịu chấn chỉnh? Tại sao BGD chần chừ, Xin ý kiến “chuyên gia” mà chuyên gia là ai chứ, chuyên gia là những tên giặc sử? Lại thêm trò mèo lấy ý kiến cộng đồng, gây phẫn nộ toàn xã hội.

Ông Nguyễn Kim Sơn nên từ chức, hoặc chính phủ nên cách chức ông NKS.

BGD VỚI DỰ ÁN ĐI ĐÊM XONG CÔNG BỐ NHƯ VIỆC ĐÃ RỒI.

Thưa cộng đồng !
Vậy là tất cả đã rõ ràng Họ ngấm ngầm thành lập nhóm biên soạn, ngấm ngầm cho in sách giáo khoa từ trước đó, rồi đưa ra quyết định môn LỊCH SỬ là môn tự chọn. Khi có phản ứng của dư luận xh họ lại nói là tất cả sách GK đã được in theo chương trình mới như một sự đã rồi. Thảo nào tổng chủ biên là một thằng trong nhóm cầm đầu 72 tên nhân sỹ trí thức trở cờ phản Đảng. Chúng đòi Đổi tên Đảng, đòi sửa, đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng. Hắn là tên GSTS. Nguyễn Minh Thuyết.


Người Dân chúng tôi có quyền nghi ngờ.Đây là âm mưu của Thế lực thù địch và các hội nhóm thờ địch cho nên tất cả những vị trí quan trọng trong lĩnh vực sách GK và chương trình giảng dạy các môn học ở tất cả các cấp học đều do những tên GSTS trở cờ như Trần Đình Sử .Đỗ Ngọc Thống và Nguyễn Minh Thuyết nắm giữ.

Nhân dân VN và Cử tri cả Nước đề nghị Chính phủ Quốc hội có biện pháp xử lý những bất cập của ngành GD hiện nay đang gây sự bất bình , bức xúc trong ND. ND chúng tôi yêu cầu Bộ GDĐT đưa ngay môn Lịch sử vào môn học bắt buộc ở hệ PTTH.

Nhân dân chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng với BGD để đưa môn Lịch Sử là môn học môn thi bắt buộc ở tất cả các cấp học.

• Nguồn: Facebook Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)