“Nhân sĩ trí thức” ông là ai?

“Nhân sĩ trí thức” ông là ai?
Trong bài phản biện trên báo Tiền Phong ngày 18/4, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên CT GDPT 2018 cho rằng, việc “thiết kế Chương trình đã được thực hiện rất công phu, nghiêm túc, dựa trên các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, yêu cầu của thực tế và tham khảo đầy đủ kinh nghiệm quốc tế.” 

Những giải thích của gs-ts Nguyễn Minh Thuyết không đưa ra được bất cứ quan điểm chỉ đạo nào, đồng thời cũng không có văn bản quy phạm Pháp luật nào cho phép đưa Môn Lịch sử vào tự chọn trong nội dung Chương trình PTHT, nhưng rõ ràng đã vi phạm Điều 2 Luật Giáo dục năm 2019.

Nhưng cũng chính gs-ts Nguyễn Minh Thuyết lại cho thấy, những bài học vô cùng quan trọng với mục tiêu rõ ràng để xây dựng ý thức hệ, nhận thức về Lịch sử hiện đại, những vấn đề cơ bản, then chốt, có ý nghĩa sống còn của Tổ Quốc trong giai đoạn quá độ tiến lên nhà nước XHCN đã bị bỏ qua, nếu theo cơ chế tự chọn và xét điểm tuyển đại học ngày này thì con số vô cùng nhỏ, thậm chí dưới 0,03 % nếu xét theo tiêu chí tuyển sinh của Đại học KHXHNV năm 2021. Đó là các nội dung sau: 

Lịch sử và Sử học; Cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Làng xã Việt Nam trong lịch sử; Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945); Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay); Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858); Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay;…

Nếu học sinh không được học bắt buộc những nội dung này, thế hệ trẻ của chúng ta có thể có đủ trí tuệ và nhận thức để hiểu biết, để bảo vệ Tổ Quốc và đấu tranh với các thế lực thù địch, đang tiến hành DBHB, chuyển hóa chế độ hay không? Câu trả lời khẳng định là: Không?

Sẽ ngạc nhiên khi một cựu Đại biểu Quốc hội, phó Chủ nhiệm Ủy ban VH và GD lại có nhận thức phá hoại hệ thống giáo dục con người mới dưới Mái trường XHCN như vậy? Ông Thuyết tự chuyển hóa như Bộ trưởng Trương Minh Tuấn? hoặc sai lầm, ngộ nhận…???

Hoàn toàn không đúng, nhận thức của gs-ts Nguyễn Minh Thuyết về sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, mọi mặt của ĐCS, được quy định trong Hiến Pháp đã ngược hướng từ năm 2013, trong chương trình dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. 

Gs-Ts cho rằng, quy định về sự Lãnh đạo của Đảng về Nhà nước, Xã hội là không cần thiết, do Hiến pháp quy định, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước XHCN, nên không cần điều 4 thì vẫn có sự Lãnh đạo của Đảng, có nghĩa là vẫn duy trì được quyền lực của giai cấp thống trị là Công nhân và NDLĐ.

Dễ dàng nhận thấy, tư duy và biện luận của gs-ts Nguyễn Minh Thuyết năm 2013 và năm 2022 hoàn toàn giống nhau về mô hình mà ở đó, ông Thuyết, bằng lý luận cho rằng đã có A thì sẽ có B, không cần phải quy định, như đã có học ở THCS thì không cần ở THPT nữa vì học sinh tự học trên “google” hay nếu đã có Nhà nước XHCN thì không cần Đảng lãnh đạo nữa, vì đương nhiên là Đảng Lãnh đạo.

Tất cả những lý luận trên nhằm một mục đích duy nhất mà gs-ts Nguyễn Minh Thuyết đang hướng tới, đó là sự TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA như bộ trưởng Trương Minh Tuấn hoặc chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. 

Nếu như chương trình THPT không bắt buộc dạy môn Lịch sử, các chủ đề như chính gs Thuyết đã nêu không được đề cập tới, học sinh không có kiến thức, sẽ nhanh chóng bị các lý luận, đang lan tràn trên chính truyền thông Việt Nam đầu độc kiểu như nội chiến, Mỹ là bên thứ 3, mô hình XHCN là siêu tưởng, nhà nước XHCN là lỗi thời….  như gs Trần Đình Sử tuyên bố và kết cục sẽ là sự phá hủy nhận thức của học sinh, từ đó biến họ thành các nhân tố tiềm năng của maidan Ukraine. 

Mặc dù là Nhà nước XHCN theo Hiến định, nhưng những tình huống về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên đang diễn ra với cấp độ rất nóng với vô số cán bộ cao cấp phải chịu trách nhiệm Hình sự, đó là trong tình huống các cán bộ này đều là đảng viên, chịu sự giám sát của Đảng và chịu trách nhiệm trước Nhân dân, Nhà nước và Pháp Luật.

Không có điều 4, tức là Đảng không thể lãnh đạo Nhà nước và Xã hội, các quan chức sẽ mất đi vòng kim cô quản lý của Bộ chính trị, của Ủy ban Kiểm tra Trung Ương, của các cơ quan chức năng của Đảng, sự giám sát của Nhân dân, điều này đồng nghĩa với việc hình thành một Nhà nước Vô chính phủ.

Ông Thuyết không thể phủ bác được 1 vấn đề, dù ở bất cứ quốc gia nào, phải có 1 đảng cầm quyền thì mới hình thành được một chính quyền nhà nước. Việc loại bỏ điều 4 đồng nghĩa với việc Loại bỏ quyền lực thống trị của giai cấp CN và NDLĐ, điều mà một bộ phận không nhỏ, có tư tưởng như ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy của tỉnh Đà Nẵng, coi ý kiến nhân dân như “dư luận” như “đẽo cày giữa đường” đang thể hiện. Vậy Loại bỏ Điều 4 Hiến Pháp tương đương với việc xóa bỏ quyền lực của Giai cấp làm chủ đất nước (Giai cấp CN và NDLĐ), mục tiêu hướng tới là gì? Đó là sự băng hoại đạo đức, sự tự chuyển hóa, tự diễn biến ở tầng lớp quản lý nhà nước mà chúng ta thấy rất rõ qua vụ Việt Á gần đây nhất, dẫn tới sự mất lòng tin cực độ của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước và cuối cùng là Liên Xô năm 1991.

Từ 2 diễn biến năm 2013 và 2022 có thể thấy, bản chất tư duy chính của quan ngài gs-ts Nguyễn Minh Thuyết trong mọi trường hợp đều hướng đến việc phá hoại nền tảng cơ bản quan trọng của nhà nước Việt Nam, Đó là  Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN và hội nhập quốc tế.

Đây chính là Điều 2 Luật Giáo dục năm 2019, điều mà ông Thuyết đang cố gắng phá hủy.

https://thanhnien.vn/giao-su-nguyen-minh-thuyet-gop-y-dieu-4-hien-phap-sua-doi-post37373.html?fbclid=IwAR2N7WplYIPrjVjyBpMrfz7XMmzAdnXNWslTXpFHOpOVyYUOjH69Mdk8eVs
https://tienphong.vn/lich-su-la-mon-tu-chon-gs-ts-nguyen-minh-thuyet-ly-giai-ra-sao-post1431722.tp

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Bông

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: