ĐỀ NGHỊ DỪNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA CÓ SỰ NHÚNG TAY CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỐNG CHẾ ĐỘ

ĐỀ NGHỊ DỪNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA CÓ SỰ NHÚNG TAY CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỐNG CHẾ ĐỘ

Sách giáo khoa hiện tại đã có sự nhúng tay phá hoại của thành phần chống chế độ từ hơn mười năm nay, chúng thay đổi nội dung liên tục trong nhiều năm để tránh bị phát hiện.

Đề nghị chính phủ:

1- Rà soát nội dung sách giáo khoa,
2- Tạm đình chỉ sử dụng,
3- Sử dụng lại sách giáo khoa trước cải cách.

Càng kéo dài việc sử dụng sách giáo khoa đã bị các thế lực thù địch, chống chế độ nhúng tay vào phá hoại thì hậu quả càng nặng nề về tư tưởng chính trị của người học, của thế hệ trẻ – tương lai nước nhà và là tiền đồ của chế độ.

Thực tế, các nội dung phản động đã nằm, xuất phát từ một số cán bộ và cơ quan của Tuyên giáo, Công an và một số ngành khác như ngành giáo dục, lao động – TB – XH… nhất là trong lực lượng nhà giáo. Nếu không kịp thời chấn chỉnh thì ngay cả Đảng viên “nói giọng” phản động mà bản thân cũng không biết cũng có thể xảy ra vì tài liệu tuyên truyền phản động xuất phát từ cơ quan truyền thông của Đảng và nhà nước.

——
Ảnh dưới đây là Trần Đình Sử – chủ biên bộ sách giáo khoa Cánh Diều có nhiều nội dung ca ngợi Gia Long, Phan Thanh Giản… và lược bỏ nhiều nội dung ca ngợi anh hùng cách mạng, cách mạng Việt Nam trong sách giáo khoa.

Ảnh Nguyễn Minh Thuyết – kẻ đề ra chủ trương vi phạm nghị quyết của Đảng và Quốc hội – đưa môn học lịch sử từ bắt buộc thành môn học tự chọn ở bậc giáo dục trung học phổ thông.

Cả hai đối tượng này đã cùng với nhóm 72 tên phản động ký tên đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp nhằm xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng sản VN trong lãnh đạo đất nước năm 2013.

Việc Bộ Giáo dục trọng dụng các đối tượng chống cộng cực đoan trong việc biên soạn sách giáo khoa, biên soạn chương trình giáo dục của đất nước trong hàng chục năm là điều bất thường từ Bộ Giáo dục. Có thể đặt ra vấn đề “chân sói” đã đặt vào cơ quan chức năng quản lý giáo dục của chế độ và chúng đang tích cực, hiệu quả…

Vấn đề đã rất nguy hiểm!

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: