VỀ VIỆC “GIÁO SƯ” TRẦN ĐÌNH SỬ CA NGỢI VÀ ĐÒI VINH DANH GIA LONG – TÊN “RƯỚC VOI VỀ DẦY MẢ TỔ”

VỀ VIỆC “GIÁO SƯ” TRẦN ĐÌNH SỬ CA NGỢI VÀ ĐÒI VINH DANH GIA LONG – TÊN “RƯỚC VOI VỀ DẦY MẢ TỔ”

Trước hết, cần khẳng định rằng việc mỗi cá nhân có quan điểm hay tư tưởng khác biệt là việc bình thường, là quyền lợi của họ khi sống trên đất nước của mình. Bởi đây là giá trị ưu việt của xã hội tiến bộ, ngay cả tư tưởng chống chế độ – chống Cộng sản cũng là một quyền được “tự do tư tưởng”, miễn “quyền” ấy không đi ngược lại lợi ích của xã hội, của các thành viên khác của xã hội.

Ví dụ như anh có quyền có tư tưởng chống chế độ nhưng không có quyền tuyên truyền tư tưởng đó làm tổn hại đến quyền và lợi ích của cá nhân và tổ chức khác trong xã hội, bởi cá nhân và tổ chức khác của xã hội cũng có quyền và lợi ích của mình. Trong tương quan những gì mà đã được xã hội thừa nhận là giá trị cốt lõi của xã hội thì để phản bác hay phủ nhận giá trị đó, người có quan điểm khác biệt phải có đủ luận chứng chứng minh cho quan điểm của mình và được sự đồng thuận của số đông các thành viên của xã hội thông qua sự chấp thuận của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đó là TRÁCH NHIỆM của cá nhân mỗi thành viên trong xã hội khi thực hiện “quyền và lợi ích” của mình khi có hoạt động tác động đến quyền và lợi ích của cá nhân và tổ chức khác trong xã hội.

Hai là, việc “giáo sư” Trần Đình Sử có quan điểm ca ngợi Gia Long – tên “cõng rắn cắn gà nhà”, bán nước cầu vinh là việc cá nhân của ông “giáo sư”, đó không phải là quan điểm đã được xã hội thừa nhận, quan điểm đó đi ngược lại nhận thức xã hội hơn trăm năm nay, là trái ngược lại giá trị đạo đức xã hội từ khi con người có ý thức… vì chẳng thể có chuyện ca ngợi kẻ vì lợi ích bản thân, hận/thù dòng tộc mà bất chấp lợi ích của quốc gia và dân tộc.

Nữa là với học hàm “giáo sư sử học” nhưng nhận thức ấu trĩ, cảm tính cá nhân và thiếu logic. Xã hội có thể tiếp cận nhiều tài liệu lịch sử nhờ vào sự chia sẻ kiến thức thông qua hệ thống báo chí, truyền thông, ấn phẩm lịch sử… hơn, dĩ nhiên không thiếu những nhận định tích cực về Gia Long, tuy nhiên, cái mà xã hội các thời kỳ không thừa nhận Gia Long là do hành vi bán nước cầu vinh, cầu viện ngoại bang đàn áp các cuộc nổi dậy nhân dân chống lại triều đình bại nhược, thối nát của chính ông ta.

Do đó, chỉ nhìn vào vài điểm tích cực của Gia Long để ca ngợi ông ta thì quá ấu trĩ, không thấy được cái mất của đất nước và dân tộc từ hành vi bất chấp sinh mệnh dân tộc mà cầu viện ngoại bang, không có tầm nhìn chính trị đủ để thấy dã tâm của ngoại bang nhòm ngó đất nước mà lại vì hận/thù tạo điều kiện cho giặc xâm lược đất nước.

Chưa cần so sánh Gia Long với Nguyễn Huệ, lịch sử đất nước còn rất nhiều anh hùng, liệt nữ, hoàng đế đủ tâm và tầm để khi nhắc đến thì nhân dân thừa nhận, chấp nhận ca ngợi và tôn vinh… chứ đâu nhất thiết phải ra mặt ca ngợi một người bị xã hội lên án, ruồng bỏ vì tội BÁN NƯỚC.

Và rằng, Trần Đình Sử có quyền có tư tưởng và quan điểm riêng, nhưng quan điểm của Sử đi ngược lại nhận thức xã hội, trái với đạo đức xã hội thì bản thân Sử phải biết chừng mực, tôn trọng xã hội khi thuyết phục xã hội nghe theo quan điểm của mình. Cách biểu đạt của Sử hiện tại là xem thường xã hội và chà đạp quyền và lợi ích của xã hội, chà đạp giá trị mà xã hội đã thừa nhận và định hình hơn trăm năm nay. Đó là hành vi phản nghịch, trịch thượng, chống phá xã hội.

Ai cũng có quyền và lợi ích của mình, nhưng phải có trách nhiệm tôn trọng quyền và lợi ích chung của dân tộc, đất nước… giá trị đạo đức của xã hội!

Cuối cùng, hành vi của Trần Đình Sử là đê hèn. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong việc biên soạn sách giáo khoa, Sử đã đưa quan điểm đi ngược lại nhận thức xã hội của mình vào sách giáo khoa nhằm mục đích phá hoại nền tảng và đạo đức xã hội đã được xã hội thừa nhận. Đó là hành vi đê hèn đáng lên án và trừng phạt, loại bỏ Trần Đình Sử ra khỏi các giá trị đời sống của xã hội, bởi đó là hành vi chống đối xã hội điên cuồng và bất chấp.

Cần lên án Trần Đình Sử việc lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong biên soạn sách giáo khoa để truyền tải những thông tin thiên kiến cá nhân gây đối kháng gay gắt trong xã hội, hình thành tư tưởng tôn thờ – ca ngợi – vinh danh những đối tượng có hành vi bán nước, khinh rẻ lợi ích của dân tộc, sinh mệnh của nhân dân… trong hệ thống giáo dục nước nhà. Đây, Trần Đình Sử là kẻ tội đồ của dân tộc, đất nước không kém gì tên tặc Gia Long – Nguyễn Ánh.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: