GIẶC ĐÃ Ở TRONG NHÀ

GIẶC ĐÃ Ở TRONG NHÀ

Cái này tôi khẳng định, bằng Status dưới đây của cái gọi “Giáo sư Trần Đình Sử”, nếu ai bảo không phải là giặc đã ở trong nhà thì hoặc kẻ đó đã mù hoặc cũng đã là phường phản Đảng với Sử.

Chẳng biết học hàm Giáo sư của Trần Đình Sử là có thật hay không, do ở đâu đào tạo mà Sử lại xem thường Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… chắc Sử đi học làm giáo sư ở nước ngoại bang nào đó để đạt được cái danh hiệu Giáo sư nên Sử mới xem thường nền giáo dục nước nhà không “tiến bộ” nên không đào tạo ra được loại Giáo sư “tiến bộ” như Sử, vậy nên Sử mới học theo thói “tiến bộ” của ngoại bang… làm sách giáo khoa dạy tiểu học kiểu “tiến bộ và hội nhập” để rồi bị giáo viên với phụ huynh cả nước chửi không tiếc lời.

Chẳng biết Trần Đình Sử “hội nhập” kiểu gì mà tư tưởng chống đối chế độ cực đoan chẳng khác gì bọn “ba que xỏ lá” hải ngoại, chỉ có phá hoại chứ có đóng góp gì cho “ngành giáo dục chủ nghĩa xã hội” hội nhập, tiến bộ, phát triển đâu.

Nói Trần Đình Sử phản Đảng, phản động chẳng sai. Vì chẳng có Đảng viên nào của Đảng cộng sản lại chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Vì chính Trần Đình Sử đã bao năm nay nhúng tay phá hoại giáo dục Việt Nam bằng việc chỉnh sửa nội dung của sách giáo khoa thành mớ hỗn độn, lộn xộn về nhân cách đến nỗi dạy giáo viên và học sinh ca ngợi tên tặc Gia Long – tên bán nước cầu vinh và Phan Thanh Giản – tên tay sai thực dân Pháp.

Trần Đình Sử đâu có giấu giếm tư tưởng phản Đảng và hành vi phản động của hắn. Chỉ là Bộ Giáo dục không thấy và ngành Tuyên giáo của Đảng không hay biết gì nhiều năm nay, dân với Đảng viên thì bức xúc nhiều năm nay nhưng chẳng ai ở các cơ quan an ninh chính trị, cơ quan Đảng, Tuyên giáo… có hành động gì đánh giặc, diệt giặc hết???

Vấn đề logic: Một mình Trần Đình Sử thì chắc chắn không thể làm được gì, chắc chắn có sự nhắm mắt làm ngơ cho Sử mạnh mẽ như thế, chắc chắn có sự bắt tay thông đồng phá hoại ngành giáo dục nhằm chống chế độ. Trực tiếp vác trách nhiệm này, liên quan mật thiết với Sử, không thể không nghĩ đến lãnh đạo Bộ Giáo Dục và Tuyên giáo!

Thật sự thì Đảng Cộng sản Việt Nam có còn muốn lãnh đạo đất nước nữa hay không???

Thắc mắc thật!

P/s: nếu Sử chê ngành giáo dục nước nhà thì Sử nên trả lại “học hàm Giáo sư” cho Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi cho có liêm sĩ.

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: