Cẩn trọng!

Cẩn trọng!

Chơi Facebook từ 2012. Giác ngộ từ 2017. Đến nay cá nhân mất vài chục nick. Facebook này mới lập lại 2 tháng nay. Chúng tôi chơi Facebook vừa là trách nhiệm vừa là giải trí chứ không phải là DLV và cũng không chống ai bao giờ đâu Ngài???

Khó khăn Ngài gặp không bằng Đại sứ Nga và Đại sứ Triều Tiên đâu? Riêng bài phản biện của Ngài đánh đồng Nữ hoàng Anh ủng hộ 2 lần Pháp xâm lược VN là không đúng, chúng tôi đang nói nước Anh lúc đó ủng hộ Pháp xâm lược lần 2 Việt ta (1946-1954). Cố mà hiểu!

Năm trước Bí thư Chi đoàn Ngoại giao bị kỷ luật cũng gọi chúng tôi là “DLV bò đỏ” Ngài nên nhớ! Nguyễn Đình Bin và Nguyễn Thanh Sơn lạc nước chúng tôi còn nhắc thì Ngài chắc chắn sẽ không ngoại lệ!

Cẩn trọng!

Nguồn: Facebook Quangsang Dang

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: