Không bao giờ có chuyện ”việc nhẹ lương cao” hay “ngồi mát ăn bát vàng”. Tất cả mọi thứ đều có giá trị của nó.

Không bao giờ có chuyện ”việc nhẹ lương cao” hay “ngồi mát ăn bát vàng”. Tất cả mọi thứ đều có giá trị của nó.

Bạn bỏ công sức – cực khổ học tập thì tương lai bạn có việc nhẹ nhàng, cái “việc nhẹ lương cao” đó thực chất là đã có sự đánh đổi giá trị: thời gian cố gắng học tập, nghiên cứu và tự khắt khe với bản thân mình trước mọi cuộc chơi.

Bạn có “việc nhẹ lương cao” nhờ có cha mẹ giàu có hay quan to, đó chẳng phải việc nhẹ lương cao do sự đánh đổi từ sự lao động (hay giàu có mà đút lót) hay sự cố gắng của cha mẹ trong sự nghiệp chính trị – kinh tế của họ hay sao.

Bạn nói bạn có “việc nhẹ lương cao” hay “ngồi không cũng có tiền” mà không có sự trao đổi các giá trị để tạo ra thặng dư thì bạn nói xạo, là bạn lừa đảo thôi.

Tôi bảo thật với các bạn, định luật bảo toàn năng lượng luôn đúng: “năng lượng không thể được tạo ra cũng như không thể bị phá hủy; thay vào đó, nó chỉ có thể được biến đổi từ dạng này sang dạng khác hoặc chuyển đổi từ vật này sang vật khác (hoặc cả hai)”.

Đừng thấy tôi ít học rồi lừa tôi nhé…

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: