Thẻ: cá nhân chống phá Nhà nước Việt Nam cả trong và ngoài nước thì chuyến thăm của bà Harris rõ ràng đã làm chúng thêm một lần thất vọng tẽn tò.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)