Thẻ: Chính quyền Hà Nội đang có chủ trương rà soát những lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn về chỗ ở để có giải pháp hỗ trợ. Theo đó

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)