Thẻ: chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Bọn chúng tạo ra muôn kiểu thông tin sai lệch nhằm gây tư tưởng hoang mang trong quần chúng nhân dân

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)