Thẻ: Chủ tài khoản đã “khóc hết nước mắt” khi nói về con đường tu học cũng như công đức của sư cô đã dành cho đệ tử. Sau cùng

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)