Thẻ: chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến bao việc làm tình nghĩa thể hiện đạo lý nhân văn “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Các cơ quan chức năng cùng các ngành

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)