Thẻ: có cha là người nghiện rượu và bị bạn nhậu đâm chết trong một bữa nhậu. Về trình độ học vấn: Huy học hết lớp 7. Huy cũng từng đi bộ đội nhưng bị thải về do nghiện ma tuý. Để có tiền ăn chơi

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)