Thẻ: “Đảng CSVN … chấp nhận cho Việt Nam bị mắc lời nguyền địa chính trị – là con đường mòn tiến Nam của Trung Quốc”.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)