Thẻ: giao cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)