Thẻ: hàng trăm tàu cá mang quốc kỳ Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để tràn vào biển Đông để đánh bắt thủy hải sản kèm theo những ý đồ chính trị sâu xa mà chính quyền cài cắm vào đó

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)